Audiovizuální dokumentace inscenační praxe

Zveme všechny studenty KDS k účasti na katederním promítání divadelních záznamů (součást kurzu DVE031 Audiovizuální dokumentace inscenační praxe).

Promítání probíhá vždy v pondělí od 16:00 do 19:40 v učebně G01. Projekci předchází krátký úvod o promítané inscenaci a následuje moderovaná debata s prvky analýzy inscenace.

Nejsou naplánovány žádné budoucí akce. Zobrazit minulé akce.

Série promítání záznamů inscenací a dokumentů vztahujících se ke studiu divadla má za cíl seznámit studenty s českými i světovými divadelníky a (jejich) divadelní praxí. Tvůrci a jejich díla, odkazované ve výuce a odborné literatuře, zůstávají pro mnohé studenty často pouze abstraktními pojmy. Cílem předmětu je proto podnícení aktivního zájmu studentů setkávat se s konkrétními díly divadelního umění, propojit teoretické znalosti s vlastní diváckou zkušeností, a následné kultivování dovednosti formulovat vlastní názor a argumentovat jej v rámci diskuze.

Část promítaných záznamů se také přímo vztahuje k předmětům, které jsou vyučovány v podzimním semestru.