Mgr. Eliška Poláčková, Ph.D.

Odborná asistentka

Ve své vědecké práci se věnuje antickému, především římskému dramatu a divadlu, středověkému dramatu a divadlu a překladu pro divadlo.

Vystudovala český a anglický jazyk a literaturu (Bc.) na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, titul Mgr. získala jako výsledek studia latinského jazyka (5. let, v magisterském studiu zaměření na medievistiku) a divadelní vědy (2 roky). Závěry svého zkoumání latinské hry Homulus a jeho vztahu k anglickému Everymanovi, které bylo předmětem její závěrečné práce na katedře anglistiky FF MU, publikovala v Listech filologických pod názvem Mutato nomine dicor nunc Homulus. Latin translation of the morality play of Elckerlijc. V magisterské práci Plautův Pseudolus po česku – překlady a inscenace se zabývala mimo jiné rozborem českých překladů Plautovy hry Pseudolus. V roce 2017 obhájila na Katedře divadelních studií FF MU disertační práci Teatralita středověké literatury doby lucemburské (2. místo ex aequo v Ceně děkana FF za výjimečnou doktorskou práci).

V roce 2008 se zúčastnila mezinárodní Letní školy antického dramatu v řeckém Epidauru, pořádané organizací European Network of Research and Documentation of Performances of Ancient Greek Drama. S příspěvky o antickém či středověkém divadle vystoupila na mezinárodních konferencích „Tragic Heroines on Ancient and Modern Stage“ v Portugalsku, „Postgraduate Symposium of Ancient Drama”, “International Medieval Congress” ve Velké Británii a „Triennial Colloquium of the Société Internationale pour l'étude du Théâtre Médiéval” v Polsku.

Přednáší také na tuzemských konferencích, jiných vysokých školách (UK, JAMU, DAMU) i pro neodbornou veřejnost (např. na Dni otevřených dveří AV ČR, univerzitě třetího věku apod.). Od r. 2008 do r. 2012 působila jako dramaturgyně brněnského Divadla Aldente. Od ledna 2014 je odbornou pracovnicí Oddělení antické kultury a její recepce v Kabinetu pro klasická studia AV ČR, od roku 2017 odbornou pracovnicí Katedry divadelních studií FF MU.

Osobní stránka na webu muni.cz

KONZULTAČNÍ HODINY
  • úterý 11.30–12.30
E-mail
  • eliska.polackova@mail.muni.cz
Kancelář

bud. G/G001 
Gorkého 57/7 
602 00 Brno 

Vybraná publikační činnost:

Studie

POLÁČKOVÁ, Eliška. Stereotypy v českých překladech Tita Maccia Plauta. In Jakub Čechvala, Eliška Poláčková. Ve stínu hellénského slunce. Obrazy antiky v moderní české kultuře. Praha: Nakladatelství Filosofia, 2016, s. 243–316, 339–410.

POLÁČKOVÁ, Eliška. Český překlad antických her: Quo Vadis? Theatralia 2012, roč. 15, č. 1, s. 136–150.

POLÁČKOVÁ, Eliška. Seneca’ Phaedra – an over passionate heroine: analysis of Hana Burešová’s Faidra. In Maria de Fátima Silva, Susana Hora Marques. Tragic Heroines on Ancient and Modern Stage. University of Coimbra: Centre of Classical and Humanistic Studies, 2010, s. 109–119.

Překlady

STEHLÍKOVÁ, Eva. Ancient Greek and Roman Theatre. Překlad Eliška POLÁČKOVÁ. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 

POLÁČKOVÁ, Eliška. Jonathan Chadwick: Hra. Městské divadlo Zlín, 2012 (nepubl.).

 

Akademičtí pracovníci