FF UK | IN HONOREM JIŘINA ŠIKLOVÁ

20. 11. 2021

Centrum genderových studií FF UK připomíná zakladatelskou osobnost Jiřiny Šiklové v rozhovorech s některými z těch, které v práci a v životě inspiroval její zájem o feminismus, gender a občanskou společnost. Zároveň Centrum genderových studií vyhlašuje jako připomenutí významu Jiřiny Šiklové soutěž pro studenty a studentky magisterských a doktorských programů: v soutěži se utkají
články psané česky či anglicky s abstrakty v jazyce hlavního textu, ideálně v rozsahu 15 až 25 normostran, které využívají metodologických impulsů genderových, queer nebo LGBT studií. Soutěž zamýšlí podpořit aktivity i aktivismus studentů a studentek, podchytit jejich zájem o dění ve společnosti, starost o věci veřejné a umožnit jim publikovat v kvalitních odborných časopisech,
případně společenských časopisech. Kolegium soutěže bude oceňovat nebojácnost, srozumitelnost a přesnost témat, samotného výzkumu i psaní.

Soutěž se vyhlašuje pro akademický rok 2021/2022. Uzávěrka soutěže je 20. května 2022. Odborným kolegiem soutěže bude udělena jedna hlavní cena a dvě mimořádná ocenění, bez ohledu na jazyk textu. Vyhlášení výsledků soutěže se bude konat v prvních červnových dnech jako malá slavnost na počest Jiřiny Šiklové. Vybrané články v českém nebo anglickém jazyce budou zaslány do recenzních řízení českých odborných časopisů. Nejlepší autorky a autoři získají kromě možnosti publikace knihy s tématikou gender, queer nebo LGBT, také sazenice nejkrásnějších jiřin roku 2022. Články společně s abstrakty lze zasílat v průběhu celého akademického roku až do 20. května na adresu gender@ff.cuni.cz.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info