Časopisy

Časopis Theatralia: revue současného myšlení o divadelní kultuře je odborný recenzovaný časopis, který vydává Masarykova univerzita (Katedra divadelních studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity) od r. 2009.

Cílem časopisu je věnovat se dosud neprobádaným oblastem divadelního umění, zejména českému divadlu. Zároveň časopis sleduje progresivní tendence divadla, počínaje divadelní teorií, přes jednotlivé složky (např. dramatický text, režie, scénografie aj.) až k interdisciplinárním přesahům (např. teatralita). Jednotlivá témata jsou zpracovávána formou odborných studií, kromě nich jsou součástí časopisu recenze na knihy a reportáže z divadelních událostí. Předností časopisu je zveřejňování dosud nepublikovaných materiálů, které autoři objeví při svém bádání v archivech.

Kritické theatrum neboli KriTh je online časopis při Katedře divadelních studií. Poskytuje studujícím prostor k publikování recenzí a také možnost vyzkoušet si redakční práci. Základním cílem projektu je kultivování psaného projevu a argumentace, k čemuž směřuje úzká spolupráce redaktorů s jednotlivými autory. Dalším přínosem časopisu je formování protiváhy zavedeným kulturním periodikům. Jádro přispěvatelů tvoří studenti a studentky  KDS FF MU. Doplňují je jednak absolventi a absolventky této katedry, a také studující jiných uměnovědných či divadelních oborů na dalších univerzitách. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info