Projekty


Celkový počet projektů: 5


Tvorba a modernizace doktorských studijních programů ve vědách o umění

Projekt zahrnuje modernizaci dvou oborů Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury a Hudební věda a vznik nového oboru Digitální kultura a kreativní průmysly. 
Cílem je zkvalitnit a zefektivnit propojení výuky, výzkumu a praxe a tím posílit uplatnitelnost absolventů v praxi. Potřeba projektu vychází jak z vnitřní dynamiky rozvoje uměnovědných oborů v rámci humanitních a společenských věd, tak z dynamiky rozvoje sektoru kulturních a kreativních průmyslů s jejich narůstající kulturní, hospodářskou a společenskou rolí.

Více

Kontaktujte nás

Jitka Kapinusová

telefon: 773 029 877
e‑mail:

Sekretářka

„Divadlo se nemá brát příliš vážně, ale musí se dělat pořádně.“

Jan Grossman