Insider: Odkrývání reality!

11. 8. 2020

INSIDER: ODKRÝVÁNÍ REALITY se odehrává na pomezí virtuální a fyzické reality a pohrává si s přesahy divákova bytí. Je to smyslový zážitek kombinující dotykový materiál s imerzivním videem, čímž vytváří paralelní reality kladoucí divákovi otázky: Do jaké míry jsme součástí světa dotyků a do jaké světa obrazu? Jak existovat zároveň v obou realitách – virtuální i fyzické? Volby každého diváka utvářejí specifický způsob prozkoumávání a prožívání předloženého světa.

Performance trvá 60 minut a odehrává se v angličtině. Celou anotaci najdete na našem webu: https://jasuteren.cz/archiv/insider

Studenstké vstupé za 100,- zakoupíte online v síti goout.cz na přesné datum a čas ve dnech
9/8 10:00–18:30
10/8 11:30–18:30
11/8 10:00–18:30

Více o performance na www.jasuteren.cz! 🥽

Více článků

Přehled všech článků