KDS | Kurz: Teoretické, praktické a etické aspekty metody orální historie

11. 2. 2022

Přijměte pozvání k výjimečně blokově vyučovanému předmětu Teoretické, praktické a etické aspekty metody orální historie, který povede historik Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D. působící jako výzkumný pracovník Centra orální historie a Oddělení sociálních a kulturních dějin Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v Praze.
Vědecko-pedagogicky také působí na Pracovišti orální historie a soudobých dějin Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. V současné době je předsedou České asociace orální historie.
Cílem kurzu je seznámit studenty/tky s teoretickými, praktickými a etickými aspekty využití metody orální historie v rámci kvalitativně orientovaných výzkumů v oblasti společenských a humanitních věd. Osnova kurzu kopíruje průběh standardního orálněhistorického výzkumu od výběru tématu a výzkumného vzorku, přes sběr dat v terénu až po jejich formální a technické zpracování. Součástí je také stručný úvod do vývoje metody orální historie v České republice a v zahraničí, včetně teoretického exkurzu do problematiky individuální a kolektivní paměti.

Kurz proběhne v pátek 11. 2. 2022 v učebně G01 dle harmonogramu:

9:30-10:30 = Orální historie (definice, specifika, stručná historie metody)
10:30-11:30 = Problematika paměti (role individuální a kolektivní paměti při vzpomínání)
11:30-12:30 = Návrh orálně-historického výzkumu (příprava techniky, tvorba otázek, výběr vzorku atd.)
12:30-13:30 = přestávka na oběd
13:30-14:30 = Terénní výzkum (informační schůzka, průběh 1. a 2. rozhovoru, technické aspekty)
14:30-15:30 = Zpracování záznamů (protokol o rozhovoru, přepis, karta narátorů, archivace)
15:30-16:30 = Etika orálně-historického výzkumu (procedurální a aplikovaná etika, informovaný souhlas, sdílená autorita)

Kurz (DISQ041 Teoretické, praktické a etické aspekty orální historie) je možn si zapsat za 1 kredit (podmínkou je celodenní účast na kurzu) nebo jej absolvovat bez zápisu v ISu.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info