Konference: Město se baví – od středověku do roku 1848

22. 10. 2019

Archiv hlavního města Prahy ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd České republiky, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy, Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Instytutem Historii i Archiwistyki Uniwer sytetu Pedagogicznego w Krakowie ve dnech 22.–23. 10. 2019 pořádá svou 38. mezinárodní konferenci Město se baví – od středověku do roku 1848: Praha jako centrum kulturního života.

Na konferenci vystoupí řečníci z České republiky, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Slovenska. Podrobný program konference je k nalazení na stránkách Arcihvu hlavního města Prahy.

Více článků

Přehled všech článků