Konference Perspektivy teatrologie

23. 5. 2018

Konferenci navštívilo 63 registrovaných účastnic a účastníků, přičemž počet všech návštěvníků a návštěvnic byl ještě vyšší. 

Na konferenci předneslo 36 mluvčích 32 příspěvků včetně dvou komentovaných prohlídek výstav, zprávy o anketě a závěrečného shrnutí. Polovinu vystupujících tvořili studenti a studentky.

Vedle pracovníků a pracovnic a studujících jednotlivých kateder či ateliérů svou činnost v Olomouci souhrnně představila tři specializovaná pracoviště: Centrum pro výzkum performativity FF MU, Divadelní oddělení Národního muzea a Kabinet pro výzkum divadla a dramatu JAMU. Na konferenci také bylo představeno nejnovější číslo časopisu Theatralia, které je věnované teatralitě a performativitě.

Každoroční teatrologické konference se za katedru s příspěvkem zúčastnili Klára Škrobánková, Tereza Zálešáková, Tereza Turzíková, Mirek Lukáš a členové a členky na katedře nově založeného Centra pro výzkum performativity Ilona Horváthová, Amálie Bulandrová, Eliška Poláčková, Lukáš Kubina, Martin Langhans a Tomáš Kubart. Podporovali vedoucí katedry David Drozd, Karolína Stehlíková, Dita Lánská a Vendula Kacetlová.

Více článků

Přehled všech článků