Obhajoba disertační práce Mgr. Elišky Poláčkové, Ph.D.

Dne 5. května 2017 obhájila Eliška Poláčková svoji disertační práci nazvanou Teatralita středověké literatury doby lucemburské

20. 11. 2017

Více článků

Přehled všech článků