Překladatelská dílna Jiřího Joska

V letošním roce pořádá DILIA již osmnáctý ročník překladatelské dílny. Projekt je tentokrát zaměřen na současné komorní hry z anglickojazyčné oblasti.

19. 2. 2024

Workshop je určen začínajícím překladatelům z řad studentů filologických oborů, divadelních škol a dalších, kteří mají dostatečné jazykové vybavení a zájem o divadelní texty. Překladatelská dílna je v každém roce zaměřena na jinou jazykovou oblast.

Smyslem překladatelské dílny je přiblížit účastníkům problematiku překladu divadelního textu. Každý účastník během workshopu přeloží jednu divadelní hru. Účastníci pracují pod vedením zkušených překladatelů, s nimiž průběžně svou práci konzultují. Na společných setkáních mohou diskutovat průběh práce s ostatními účastníky dílny. Na závěrečném večeru, který celý projekt uzavírá, jsou formou scénického čtení představeny všechny přeložené texty. Projekt je připravován ve spolupráci s profesionálními divadly, která v případě zájmu uvedou vzniklé překlady i jako řádné inscenace v rámci svého repertoáru.

V roce 2024 DILIA vyhlašuje již osmnáctý ročník.

Hlavní cíle Překladatelské dílny:

- prezentace v ČR dosud neuvedených či nepříliš známých dramatiků
- podporu nastupující generace českých překladatelů
- obohacení dramaturgických plánů českých divadel
- podporu spolupráce mladých českých překladatelů s profesionálními divadly a navázání kontaktů mezi překladateli a dramatiky
- uchování překladatelského odkazu Jiřího Joska

DILIA PŘEKLADATELSKÁ DÍLNA JIŘÍHO JOSKA 2024 – ANGLIČTINA

V letošním roce pořádá DILIA již osmnáctý ročník překladatelské dílny. Projekt je tentokrát zaměřen na současné komorní hry z anglickojazyčné oblasti. Ve spolupráci se zahraničními partnery jsme připravili balíček textů, které představují to nejzajímavější, co současná anglickojazyčná dramatika nabízí. I letos budou mít účastníci možnost konzultovat své překlady s odborníky z překladatelské a divadelní praxe. Nabídku stát se letošními tutory laskavě přijali překladatelka a divadelní kritička Ester Žantovská a dramaturgové s překladatelskou praxí David Košťák a Jan Šotkovský.

Výsledky dílny budou prezentovány veřejnosti formou scénických čtení, uvedených ve spolupráci s Divadlem LETÍ na podzim roku 2024.

Počet míst: 3

Účastníci obdrží stipendium: 5 000 Kč

Harmonogram:

Podání přihlášek: do 15. dubna 2024

Výběr účastníků: květen 2024

Zahájení dílny: červen 2024

Odevzdání překladů: srpen 2024

Prezentace výsledků dílny formou scénického čtení: podzim 2024

Jak se přihlásit?

Máte-li zájem účastnit se letošního ročníku překladatelské dílny, vyplňte přihlášku, již si můžete stáhnout níže (na úplném konci článku). K přihlášce přiložte stručný životopis, nezapomeňte zdůraznit své dosavadní překladatelské zkušenosti (nemusí se týkat jen překladů z angličtiny, ale i z dalších jazyků), případně dosažené jazykové vzdělání. Přiložte také krátký motivační dopis (do jedné normostrany, tj. 1800 znaků), ve kterém se zaměříte na svůj vztah k divadelním textům či divadlu jako takovému. Jaké máte zkušenosti s divadlem? Sledujete české divadlo? Sledujete současnou dramatickou tvorbu v anglicky mluvících zemích? Proč vás zajímá překlad divadelní hry? Jací zahraniční dramatici vás zaujali? Jaké typy textů a proč? Dále přiložte svůj testovací překlad, tj. do češtiny přeloženou ukázku ze hry Niny Segal In The Night Time (Before The Sun Rises). Anglický originál ukázky si rovněž můžete stáhnout níže.

Všechny čtyři dokumenty zašlete elektronicky na emailovou adresu zachata@dilia.cz.

Termín podání přihlášek je do 15. dubna 2024.

Další informace získáte na emailové adrese zachata@dilia.cz či na tel. 266 199 837.

Kontaktní osoba: Petra Zachatá

Projekt vzniká za podpory Dozorčí rady DILIA a Marie Joskové.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info