Šest mužů na čtyři ženy

31. 3. 2021

Muži stále početně převyšují ženy a zastávají nejprestižnější pozice v programech divadel, odhaluje nová rozsáhlá studie diverzity napříč evropskými divadly.

Klíčová fakta

  • Studie pokrývá 22 evropských zemí a více než 4000 zaměstnanců divadel a zahrnuje analýzu více než 11500 umělců v 650 inscenacích.

  • Ženy se podle studie nacházejí v méně bezpečné situaci z hlediska pracovní smlouvy než muži a jsou "méně přítomny v nejvyššíc pozicích [divadelní] hierarchie".

  • Studie také konstatuje "pozoruhodnou" absenci minorit v kolektivech divadel sítě ETC.

  • Muži jsou v divadelních programech viditelnější než ženy a převládají v kategoriích "autor divadelní hry", "režie" a v technologických profesích, zatímco ženy převažují z více než 70 % na pozicích "kostýmů" a "úpravy vlasů".

  • Studie odhalila "pozoruhodný" vliv genderu na rozhodujích pozicích v divadlech: "Autorky divadelních her a režisérky projevují jasný trend k genderové rovnosti ve srovnání s jejich mužským kolegy, kteží jsou v převaze a kteří upřednostňují muže."

Přečtětě si celou studii (v AJ).

(Text je překladem vybraných částí článku, který je celý k přečtení na europeantheatre.eu. Přeložil Jakub Liška)


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info