Doc. Christian Neuhuber: Od vídeňského Divadla u Korutanské brány do Českého Krumlova

Od vídeňského Divadla u Korutanské brány do Českého Krumlova

Schwarzenberské burlesky s Hanswurstem ze 40. let 18. století

Doc. Christian Neuhuber

(Franz-Nabl-Institut für Literaturforschung, Universität Graz)

Přednáška představí českokrumlovské burlesky s postavou Hanswursta, dosud neprobádaný poklad habsburského veseloherního divadla. Ve sbírkách schwarzenberského zámku v Českém Krumlově se dochovalo osm jevištních rukopisů burlesek, které byly na tamějším dvoře hrány dvorským ochotnickým souborem v letech před předčasnou smrtí kněžny Marie Terezie (1753). Dané rukopisy poskytují jedinečný vhled do soudobé provozní praxe profesionálního divadla a dokumentují vývojové stupně činoherního divadla v habsburské monarchii. V přednášce bude ukázáno, že původ her je třeba hledat v Divadle u Korutanské brány, a ne na jihočeském dvoře, což nikterak nesnižuje jejich význam.

Christian Neuhuber je docentem novější německojazyčné literatury v Institutu Franze Nabla na univerzitě ve Štýrském Hradci. Zabývá se zejm. literaturou od baroka až do současnosti, intermedialitou, dějinami divadla a nářeční kulturou. Publikace: Bairisch-österreichische Dialektliteratur vor 1800 (2018); Die Hanswurst-Burlesken von Český Krumlov. Kritische Edition (2018).

Načítám mapu…

Sdílení události