HT| Matyáš Dlab: Terén

1. 10. 2019 zahájila činnost třetí scéna Centra experimentálního divadla s názvem Terén jako dramaturgická a produkční platforma bez vlastního souboru a stálé scény, která celoročně produkuje divadelní a hraniční umělecké projekty.
Programové těžiště Terénu tvoří vlastní inscenační činnost různé produkční náročnosti, kterou zajišťují hostující individuální autoři, divadelní skupiny a umělecké kolektivy. Východiska a vizi nové platformy představí její umělecký šéf Matyáš Dlab. Přednáška nabídne praktický vhled do rozvíjených přístupů v iniciaci umělecké tvorby v kontextu institucionálního zaštítění příspěvkové organizace. Přiblíží konkrétní dramaturgické cykly, provozní specifika, strategie budování mezioborových vztahů a uvažování nad městskou krajinou jako komplexním tvůrčím prostorem.

Matyáš Dlab (*1987) umělecký šéf Terénu.

Sdílení události