HT ONLINE| Otto Drexler: S Josefem Trägerem divadelní krajinou třetí republiky

Odkaz na přednášku zde.

 

S Josefem Trägerem divadelní krajinou třetí republiky

Přednáška bude nahlédnutím do metodologické laboratoře. Prozkoumávám v ní možnosti, jak disparátní či opomíjené historiografické přístupy spojit v koherentní celek. Usiluji o nalezení metody, která by umožnila validní, reliabilní a zároveň celostní výzkum specifických pramenů – divadelních recenzí, manifestů či programů – určitého kulturního a uměleckého milieu.  Vycházím z přesvědčení, že epistemicky nejpřínosnější výsledky přináší soustředění na historický detail, které osvobozuje od předem daných výkladových schémat, umožňuje vyvozovat historické problémy z konkrétních zjištění a dokáže přinést korektivy „velkých dějepisných vyprávění“ či zpochybnit využitelnost některých teoretických konceptů v konkrétním sociokulturním prostředí. Na základě provedené výzkumná sondy představím vybrané problémy divadelní krajiny třetí republiky skrze žurnalistické reflexe Josefa Trägera. Nástupce Jindřicha Vodáka v Českém slově (od května 1945 Svobodné slovo) a ředitel nakladatelství Melantrich, zosobňoval "ideální typ“ divadelního kritika: absolvent divadelního semináře Václava Tilleho byl vzdělán v historii i teorii divadla; znal evropský inscenační kontext a ve svých referátech se vztahoval k aktuálním společenským problémům.  V letech 1945-1948 Trägerova kritická činnost vrcholí, nabízí proto mnohovrstevnatý vhled do tehdejšího myšlení o českém divadle.

Biografie

Pracuji v Kabinetu pro studium českého divadla Institutu umění – Divadelního ústavu v Praze, kde se podílím na projektu České divadelní encyklopedie.  Věnuji se zejména výzkumu české divadelní kritiky v první polovině 20. století, uspořádal jsem pozůstalost teatrologa a žurnalisty Josefa Trägera v Národním muzeu. Jsem doktorandem v Ústavu českých dějin FF UK, při proponování své disertační práce o nekomunistické divadelní kritice na přelomu 30. a 40. let se zabývám metodologií biografického psaní a možnostmi diskurzivní analýzy. 

 

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info