TS | Kateřina Piorecká: Umělecké dílo jako událost uprostřed společenského dění

  • 21. června 2023
    17:00
  • 21. června 2023, 17.00 h, Praha Nekázanka 16 - zahrada, vstup volný

Přednáška se zaměří na otázku, jakými způsoby umění formuje veřejný diskurs, a naopak, jak veřejná debata zasahuje do jeho poetiky a tvaru. Vychází z mezioborového projektu Umění – gesto – argument, který si vytyčil za cíl analyzovat umělecká díla meziválečného Československa v kontextu společenského dění. Inspiruje se těmi uměnovědnými teoriemi, které umožňují umění a kulturu vnímat jako společenskou praxi, jako výsledek a zároveň hybatele společenských procesů. Metodu práce, kombinující syntetický výklad a případové studie, jejichž autory jsou badatelé z řad literárních historiků, teatrologů, kunsthistoriků, historiků filmu a muzikologů z České republiky, Slovenska, Německa a Polska, ukáže na jednotlivých příkladech, mj. na případové studii věnované politickým souvislostem hry Osvobozeného divadla Kat a blázen, jež vyprovokovala čtrnáct dní po premiéře demonstraci pravicově smýšlejících studentů.

Literární historička a editorka PhDr. Kateřina Piorecká, Ph. D. pracuje v Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Zabývá se dějinami moderní české literatury od 30. let 19. století po současnost. Podílela se na řadě kolektivních projektů, naposledy na kompendiu Dějiny české literatury v Protektorátu Čechy a Morava (red. Pavel Janoušek). Vydala mj. knihy České dějepisectví v dialogu s Evropou 1885–1900 a Psaní na dotek. Materialita textu a proces psaní v české literární kultuře 1885–1989.

Bez popisku

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info