Promítání na Katedře divadelních studií

Zveme všechny studenty KDS k účasti na katederním promítání divadelních záznamů.

Promítání probíhá vždy v pondělí od 16:00 do 19:40 v učebně G01. Projekci předchází krátký úvod o promítaném vizuálním materiálu a následuje moderovaná debata.

Nejsou naplánovány žádné budoucí akce.
minulé akce

Promítání se primárně odehrávají v rámci předmětu DISQ021 Audiovizuální dokumentace inscenační praxe

Série promítání záznamů inscenací a dokumentů vztahujících se ke studiu divadla má za cíl seznámit studenty s českými i světovými divadelníky a (jejich) divadelní praxí. Tvůrci a jejich díla, odkazované ve výuce a odborné literatuře, zůstávají pro mnohé studenty často pouze abstraktními pojmy. Cílem předmětu je proto podnícení aktivního zájmu studentů setkávat se s konkrétními díly divadelního umění, propojit teoretické znalosti s vlastní diváckou zkušeností, a následné kultivování dovednosti formulovat vlastní názor a argumentovat jej v rámci diskuze.

Část promítaných záznamů se také přímo vztahuje k předmětům, které jsou vyučovány v podzimním semestru (DISQ002 Světová moderna a avantgarda, DISB001 Divadlo v dějinách evropské kultury I, DISB011 Antické divadlo a DISB010 Angličtina pro teatrology).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info