doc. MgA. David Drozd, Ph.D.

Vedoucí katedry

Zaměřuje se zejména na teorii divadla a dramatu, analýzu inscenace a historii české divadelní režie ve 20. století.

Vystudoval dramaturgii na Divadelní fakultě JAMU (1996–2000), zde také absolvoval doktorské studium pod vedením prof. Bořivoje Srby (2000–2007) s disertační prací Fenomén divadla v myšlení Josefa Šafaříka. V roce 2013 se habilitoval.

V letech 2004–2008 pedagogicky působil Katedře divadelních, filmových a mediálních studií v Olomouci. V současné době působí jako vedoucí Katedry divadelních studií FF MU a podílí se na výuce v rámci doktorského studia na Divadelní fakultě JAMU.

Publikuje v odborných periodicích – zejm. Divadelní revue, Theatralia. V současnosti je hlavním řešitelem grantu Divadlo jako syntéza umění: Otakar Zich v kontextu moderní vědy a dnešní potenciál jeho konceptů. Dlouhodobě se zabývá také českým divadelním strukturalismem a dějinami českého teoretického myšlení vůbec.

K živému divadlu přispívá svými překlady britské, potažmo skotské dramatiky (M. Crimp, S. Kane, D. Harrower, D. Greig, L. Lochhead, S. Glover), z nichž některé byly hrány i na předních scénách a vydány v regionálních nakladatelstvích. Příležitostně působí jako dramaturg.

Osobní stránka na webu muni.cz

Konzultační hodiny
  • středa 10:00 – 12:00
  • jiné termíny po předchozí dohodě e-mailem
  • ve zkouškovém období po dohodě e-mailem
E-mail
  • drozd@mail.muni.cz
Kancelář

bud. G/G002 
Gorkého 57/7 
602 00 Brno 

Bez popisku

Vybraná publikační činnost:

Kolektivní monografie:

DROZD, David, Tomáš KAČER a Don SPARLING. Theatre theory reader: Prague school writings. Prague: Karolinum Press, 2016. ISBN 978-80-246-3578-1.

Monografie:

DROZD, David. Příběhy dlouhého nosu: analýza a rekonstrukce inscenace Evy Tálské v Divadle (Husa) na provázku. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2011. ISBN 978-80-7460-005-0.

DROZD, David. Fenomén divadla v myšlení Josefa Šafaříka. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2009. ISBN 978-80-86928-65-4.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info