Mgr. Bc. Iva Mikulová, Ph.D.

Odborná asistentka

(Banner © Matthias Horn)

Věnuje se českému divadlu druhé poloviny 20. století, divadelní kritice a německojazyčnému divadlu.

Vystudovala magisterský obor Učitelství pro 2. stupeň ZŠ (ČJ–NJ) na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a bakalářský obor Teorie a dějiny divadla na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2016 dokončila doktorské studium na Katedře divadelních studií v Brně obhajobou práce na téma Divadelní režisér Karel Novák (1916–1968).

V letech 2012–2014 pracovala v Městském divadle ve Zlíně jako archivářka a lektorka dramaturgie. Působila také jako šéfredaktorka internetového časopisu RozRazil online a magazínu MDZ Tady a teď. Spolu s Marcelem Sladkowským je autorkou knihy Městské divadlo Zlín. 70. sezon (2015). V letech 2014–2017 působila jako výkonná redaktora časopisu Theatralia. V současné době pracuje jako odborná asistentka na Katedře divadelních studií FF MU a zároveň působí v Oddělení 20. století a literatury současné AV ČR, v.v.i.

Osobní stránka na webu muni.cz

Konzultační hodiny
  • středa 12:00 až 13:00, případně po domluvě e-mailem v jiném čase

E-mail
Kancelář

bud. G/G001
Gorkého 57/7 
602 00 Brno 

Bez popisku

Vybraná publikační činnost:

MIKULOVÁ, Iva, Aleš MERENUS a Jitka ŠOTKOVSKÁ. Text a divadlo. Praha: Academia, 2019. 412 s. Theatrologica. ISBN 978-80-200-3108-2.

MIKULOVÁ, Iva. Divadelní režisér Karel Novák (1916–1968). Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8778-1.

MIKULOVÁ, Iva a Marcel SLADKOWSKI. Městské divadlo Zlín: 70 sezon. Zlín: Městské divadlo, 2015. ISBN 978-80-260-8778-6.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info