Mgr. Karolína Stehlíková, Ph.D.

Odborná asistentka

V přednáškové a výzkumné činnosti se zabývá skandinávským divadlem, filmem a literaturou, světovým divadlem a praktickou lexikografií.

Vystudovala obory divadelní věda a norský jazyk a literatura na FF MU. V roce 2007 absolvovala doktorský studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury disertační prací Language Used in Drama at the End of the Twentieth Century /A Textual Analysis of Works by Jon Fosse and their Place in the Scandinavian Context/. V průběhu studia absolvovala dva semestrální pobyty na norských univerzitách (Tromsø, Oslo).

Mezi lety 2000 ̶ 2013 působila ve Středisku pro pomoc studentům se specifickými nároky Masarykovy univerzity.  Od roku 2007 externě spolupracovala s Katedrou divadelních studií a Ústavem germanistiky, nordistiky a nederlandistiky. Od roku 2015 je interním zaměstnancem Katedry divadelních studií FF MU. 

Překládá z norštiny současné drama, prózu a odbornou literaturu vztahující se k divadlu. Spolupracuje při uvádění skandinávské dramatiky na českých scénách a v rozhlasu. Působí v kulturní organizaci Skandinávský dům.

Osobní stránka na webu muni.cz

  1. Konzultační hodiny
  • čtvrtek 10:00 – 11.30
  • jiné termíny po předchozí dohodě e-mailem
  • ve zkouškovém období po dohodě e-mailem
E-mail
  • stehlikova@phil.muni.cz
Kancelář

bud. G/G002 
Gorkého 57/7 
602 00 Brno 

Bez popisku

Vybraná publikační činnost:

STEHLÍKOVÁ, Karolína (ed.). Ipse ipsa Ibsen. Sborník ibsenovských studií, Elg, 2006.

FOSSE, Jon. 3x3 Norén, Fosse, Saalbachová. Překlad Karolína STEHLÍKOVÁ. Elg, 2008.

FIGUEIREDO, Ivo de. Henrik Ibsen: člověk a maska. Překlad Karolína STEHLÍKOVÁ. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. Dramatica. ISBN 978-80-246-2946-9.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info