doc. Mgr. Martina Musilová, Ph.D.

odborná asistentka

Zaměřuje se zejména na herectví 20. století a teorii a antropologii herectví.  Ve svém výzkumu se věnuje teatralitě veřejných událostí.

Vystudovala obor Divadelní věda na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1992–2000), kde v roce 2007 obhájila disertační práci Zdravá schizofrenie. Vlivy Brechtova epického divadla a zcizujícího efektu v českém moderním herectví. Během univerzitních studií navštěvovala kurzy Dialogického jednání s vnitřním partnerem (DAMU Praha).

Od roku 1999 je asistentkou disciplíny Dialogického jednání s vnitřním partnerem v Praze a Brně. Od roku 2009 působí na Katedře divadelních studií FF MUNI v Brně, v letech 2013–2019 působila na Katedře teorie a kritika AMU v Praze a od roku 2019 na Katedře autorské tvorby a pedagogiky tamtéž. Od roku 2011 spolupracuje s Ateliérem klaunské scénické a filmové tvorby DIFA JAMU v Brně. Od roku 2020 je ředitelkou Ústavu pro výzkum a studium autorského herectví na DAMU.

Jako dramaturgyně dlouhodobě spolupracovala s režiséry J. Adámkem a P. Tejnorovou. Je editorkou knihy Ernst Jandl a Frederike Mayröckerové Experimentální hry a knihy Gertruda Steinová Mluvit a naslouchat.

Osobní stránka na webu muni.cz

KONZULTAČNÍ HODINY
  • čtvrtek 11:00 – 12:00
  • jiný den a čas po předchozí domluvě
E-mail
  • martina-musilova@seznam.cz
Kancelář

bud. G/G003
Gorkého 57/7 
602 00 Brno 

Bez popisku

Vybraná publikační činnost:

MUSILOVÁ, Martina. François Delsarte a jeho systém herecké pedagogiky. Divadelní revue, Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2016, roč. 27, č. 1, s. 95–115.

MUSILOVÁ, Martina. Avantgardní sňatek umění a politiky. Divadelní revue, Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2015, roč. 26, č. 3, s. 27–49.

MUSILOVÁ, Martina. Jindřich Honzl’s Texts on Acting – Between Convention and Spontaneity. Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 17, č. 2, s. 137–147.

MUSILOVÁ, Martina. Teatralita veřejných událostí – uvedení do problematiky. Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 17, č. 1, s. 9–24.

MUSILOVÁ, Martina. Stanislavskij znovukříšený. K duchovním kořenům jeho tvorby. Divadelní revue, Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2013

MUSILOVÁ, Martina. Debates on the Form and Function of Czech Theatre in the post-November Period (1990–1992). In Flock, Sarah (Ed). Theatre after 1989. Le Théâtre après 1989. Praha: Arts and Theatre Institute, 2012. s. 25–38, 14 s.

MUSILOVÁ, Martina. Gesto a Dialogické jednání s vnitřnéím partnerem. Theatralia, Brno: MU, 2011, roč. 14, č. 2. ISSN 1803-845X; rovněž In Dialogické jednání s vnitřním partnerem II. Praha: Brkola s. r. o., 2011, s. 66–89.

MUSILOVÁ, Martina.  Základní rysy komedie dell’arte a jejího herectví. In Šípová, P. – Spívalová, M. –  Jiřík, J. (Eds) Ad honorem Eva Stehlíková. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2011. s. 221–233.

MUSILOVÁ, Martina. Autenticita „contra naturam“. In Dialogické jednání s vnitřním partnerem II. Praha: Brkola s. r. o., 2011, s. 53–65.

MUSILOVÁ, Martina. Fauefekt.Vlivy Brechtova epického divadla a zcizujícího efektu v českém moderním herectví. Praha: NAMU a Brkola, s.r.o., 2010, 310 s.

Jandl, E. – Mayröckerová, F. Experimentální hry. Praha: Agite/FRA, 2005 (editorka)

MUSILOVÁ, Martina. Filozofie dialogu Martina Bubera a dialog v české vědě o divadle. Divadelní revue, Praha: Divadelní ústav Praha, 2004, roč. 15, č. 1.

MUSILOVÁ, Martina. Kdyby 2000 klarinetů, 40. let Divadla Na zábradlí. Praha: Divadlo Na zábradlí, 1998.

Akademičtí pracovníci

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info