Magisterské studium

Jednooborové - imatrikulace do roku 2014

1. semestr

Od začátku magisterského studia pracujete na přípravě své diplomové práce, za tímto účelem si v prvním semestru zapisujete Magisterský diplomový seminář I – metodologie (DVMD001). Kromě něj si z povinných předmětů zapisujete ještě Metodologii divadelních studií (DVMA001). Dále si můžete zapisovat tematické přednášky a semináře z povinně volitelných předmětů.

Může se vám hodit

Šablona studia

Doporučený studijní plán

Tematické přednášky a semináře

Soupis předmětů vyučovaných v tomto semestru naleznete v šablonách v informačním systému.

2. semestr

V druhém semestru si zapisujete povinný seminář Analýza inscenace (DVMA003) a k diplomové práci, na níž intenzivně pracujete, si zapisujete předmět Příprava magisterského projektu (DVMD002). Opět navštěvujete tematické přednášky a semináře.

Může se vám hodit

Šablona studia

Doporučený studijní plán

Tematické přednášky a semináře

Soupis předmětů vyučovaných v tomto semestru naleznete v šablonách v informačním systému.

3. semestr

Ve třetím semestru vrcholí vaše práce na diplomce a zapisujete si Magisterský diplomový seminář II (DVMD003). A opět navštěvujete tematické přednášky a semináře.

Může se vám hodit

Šablona studia

Doporučený studijní plán

Tematické přednášky a semináře

Soupis předmětů vyučovaných v tomto semestru naleznete v šablonách v informačním systému.

4. semestr

Ve čtvrtém semestru dopisujete a odevzdáváte diplomovou práci. Zároveň prezentujete svůj magisterský projekt v rámci předmětu Prezentace magisterského projektu (DVMD005). V závěru studia si dále zapisujete tyto předměty: Magisterský diplomový seminář III (DVMD004), Magisterská diplomová práce (DVMD006) a Státní závěrečná zkouška magisterská (DVM011).

Může se vám hodit

Šablona studia

Doporučený studijní plán

Tematické přednášky a semináře

Soupis předmětů vyučovaných v tomto semestru naleznete v šablonách v informačním systému.

Dvouoborové - imatrikulace do roku 2014

1. semestr

Od začátku magisterského studia pracujete na přípravě své diplomové, popř. oborové práce, za tímto účelem se v prvním semestru zapisujete Magisterský diplomový seminář I – metodologie (DVMD001). Kromě něj si z povinných předmětů zapisujete ještě Metodologii divadelních studií (DVMA001). Dále si můžete zapisovat tematické přednášky a semináře z povinně volitelných předmětů. I během magisterského studia musíte splnit zkoušku z cizího jazyka, pokud jste bakalářské studium absolvovali na FF MU, můžete si nechat uznat absolvovaný předmět cizí jazyk pro akademické účely.

Může se vám hodit

Šablona studia

Doporučený studijní plán

Tematické přednášky a semináře

Soupis předmětů vyučovaných v tomto semestru naleznete v šablonách v informačním systému.

2. semestr

V druhém semestru si zapisujete povinný seminář Analýza inscenace (DVMA003) a k diplomové práci, na níž intenzivně pracujete, si zapisujete předmět Příprava magisterského projektu (DVMD002). Opět navštěvujete tematické přednášky a semináře.

Může se vám hodit

Šablona studia

Doporučený studijní plán

Tematické přednášky a semináře

Soupis předmětů vyučovaných v tomto semestru naleznete v šablonách v informačním systému.

3. semestr

Ve třetím semestru vrcholí vaše práce na diplomce a zapisujete si Magisterský diplomový seminář II (DVMD003). Pokud jste si vybrali toto studium jako nediplomové, zapisujete si Magisterský oborový seminář (DVMO001) a Magisterskou oborovou práci (DVMO002). A opět navštěvujete odborné semináře a tematické přednášky a semináře. A opět navštěvujete tematické přednášky a semináře.

Může se vám hodit

Šablona studia

Doporučený studijní plán

Tematické přednášky a semináře

Soupis předmětů vyučovaných v tomto semestru naleznete v šablonách v informačním systému.

4. semestr

Ve čtvrtém semestru dopisujete a odevzdáváte diplomovou práci. Zároveň prezentujete svůj magisterský projekt v rámci předmětu Prezentace magisterského projektu (DVMD005). V závěru studia si dále zapisujete tyto předměty: Magisterský diplomový seminář III (DVMD004), Magisterská diplomová práce (DVMD006) a Státní závěrečná zkouška magisterská (DVM011). Pokud máte studium jako nediplomové zapisujete si pouze Státní závěrečnou zkoušku magisterskou.

Může se vám hodit

Šablona studia

Doporučený studijní plán

Tematické přednášky a semináře

Soupis předmětů vyučovaných v tomto semestru naleznete v šablonách v informačním systému.

Jednooborové - imatrikulace od roku 2014

1. semestr

Od začátku magisterského studia pracujete na přípravě své diplomové práce, za tímto účelem si v prvním semestru zapisujete Magisterský odborný proseminář (DVM002). Kromě něj si z povinných předmětů zapisujete ještě Metodologii divadelních studií (DVM001) a Angličtinu pro teatrology v magisterském studiu I (DVM003). V průběhu prvního až třetího semestru studia si zároveň zapisujete magisterské odborné semináře, během svého studia musíte absolvovat nejméně dva. Dále si můžete zapisovat tematické přednášky a semináře z povinně volitelných předmětů.

Může se vám hodit

Šablona studia

Doporučený studijní plán
Odborné semináře: 1. - 3. semestr
Jaro 2019

Tematické přednášky a semináře

Soupis předmětů vyučovaných v tomto semestru naleznete v šablonách v informačním systému.

2. semestr

V druhém semestru si zapisujete povinný seminář Analýza inscenace (DVM004), Angličtinu pro teatrology II (DVM005) a k diplomové práci, na níž intenzivně pracujete, si zapisujete předmět Příprava magisterského projektu (DVM006). Opět navštěvujete odborné semináře a tematické přednášky a semináře.

Může se vám hodit

Šablona studia

Doporučený studijní plán
Odborné semináře: 1. - 3. semestr
Jaro 2019

Tematické přednášky a semináře

Soupis předmětů vyučovaných v tomto semestru naleznete v šablonách v informačním systému.

3. semestr

Ve třetím semestru vrcholí vaše práce na diplomce a zapisujete si Magisterský diplomový seminář I (DVM007). Zároveň prezentujete svůj magisterský projekt v rámci předmětu Prezentace magisterského projektu (DVM009).  A opět navštěvujete odborné semináře a tematické přednášky a semináře.

Může se vám hodit

Šablona studia

Doporučený studijní plán
Odborné semináře: 1. - 3. semestr
Jaro 2019

Tematické přednášky a semináře

Soupis předmětů vyučovaných v tomto semestru naleznete v šablonách v informačním systému.

4. semestr

Ve čtvrtém semestru dopisujete a odevzdáváte diplomovou práci. V závěru studia si dále zapisujete tyto předměty: Magisterský diplomový seminář II (DVM008), Magisterská diplomová práce (DVM010) a Státní závěrečná zkouška magisterská (DVM011).

Může se vám hodit

Šablona studia

Doporučený studijní plán

Tematické přednášky a semináře

Soupis předmětů vyučovaných v tomto semestru naleznete v šablonách v informačním systému.

Dvouoborové - imatrikulace od roku 2014

1. semestr

Od začátku magisterského studia pracujete na přípravě své diplomové, popř. oborové práce, za tímto účelem si v prvním semestru zapisujete Magisterský odborný proseminář (DVM002). Kromě něj si z povinných předmětů zapisujete ještě Metodologii divadelních studií (DVM001) a Angličtinu pro teatrology v magisterském studiu I (DVM003). V průběhu prvního až třetího semestru studia si zároveň zapisujete magisterské odborné semináře, během svého studia musíte absolvovat nejméně dva. Dále si můžete zapisovat tematické přednášky a semináře z povinně volitelných předmětů. I během magisterského studia musíte splnit zkoušku z cizího jazyka, pokud jste bakalářské studium absolvovali na FF MU, můžete si nechat uznat absolvovaný předmět cizí jazyk pro akademické účely.

Může se vám hodit

Šablona studia

Doporučený studijní plán
Odborné semináře: 1. - 3. semestr
Jaro 2019

Tematické přednášky a semináře

Soupis předmětů vyučovaných v tomto semestru naleznete v šablonách v informačním systému.

2. semestr

V druhém semestru si zapisujete povinný seminář Analýza inscenace (DVM004), Angličtinu pro teatrology II (DVM005) a k diplomové práci, na níž intenzivně pracujete, si zapisujete předmět Příprava magisterského projektu (DVM006). Opět navštěvujete odborné semináře a tematické přednášky a semináře.

Může se vám hodit

Šablona studia

Doporučený studijní plán
Odborné semináře: 1. - 3. semestr
Jaro 2019

Tematické přednášky a semináře

Soupis předmětů vyučovaných v tomto semestru naleznete v šablonách v informačním systému.

3. semestr

Ve třetím semestru vrcholí vaše práce na diplomce a zapisujete si Magisterský diplomový seminář I (DVM007). Zároveň prezentujete svůj magisterský projekt v rámci předmětu Prezentace magisterského projektu (DVM009). Pokud jste si vybrali toto studium jako nediplomové, zapisujete si Magisterský oborový seminář (DVM012) a Magisterskou oborovou práci (DVM013). A opět navštěvujete odborné semináře a tematické přednášky a semináře.

Může se vám hodit

Šablona studia

Doporučený studijní plán

Tematické přednášky a semináře

Soupis předmětů vyučovaných v tomto semestru naleznete v šablonách v informačním systému.

4. semestr

Ve čtvrtém semestru dopisujete a odevzdáváte diplomovou práci. V závěru studia si dále zapisujete tyto předměty: Magisterský diplomový seminář II (DVM008), Magisterská diplomová práce (DVM010) a Státní závěrečná zkouška magisterská (DVM011). Pokud máte studium jako nediplomové zapisujete si pouze Státní závěrečnou zkoušku magisterskou.

Může se vám hodit

Šablona studia

Doporučený studijní plán

Povinné předměty

Diplomové studium 

DVM008 Magisterský diplomový seminář II

DVM010 Magisterská diplomová práce

DVM011 Státní závěrečná zkouška magisterská

Nediplomové studium

DVM011 Státní závěrečná zkouška magisterská 

Tematické přednášky a semináře

Soupis předmětů vyučovaných v tomto semestru naleznete v šablonách v informačním systému.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info