Pro uchazeče o studium

Podoba příjímacího řízení na bakalářský stupeň oboru Divadelní studia

Přijímací řízení prověřuje motivaci ke studiu, rozhled v oblasti kultury, historie a současného divadla, formulační a analytické schopnosti.
Přijímací řízení proběhne v sobotu 25. dubna 2020 od 10.00 (nejprve oborový test a následně individuální pohovory s uchazeči)

Přijímací řízení má tyto části:

Dramaturgická analýza textu – vyložte, proč má dnes smysl danou hru inscenovat, vyberte si jeden z těchto dramatických textů: William Shakespeare: Sen noci svatojánské, Karel Čapek: R.U.R. nebo Eugene Ionesco: Plešatá zpěvačka. Text minimálního rozsahu 3 normostrany (5400 znaků) vložte nejpozději do 31. března 2020 do rubriky "Doplňující text" v e-přihlášce.

Oborový test – písemný test na základní kulturní rozhled, historii a schopnost porozumět odbornému textu v cizím jazyce (dle jazykových schopností angličtina nebo němčina).

Ústní pohovor – v diskusi prokazuje student zejména obeznámenost s aktuálním divadelním děním a analytické schopnosti. Jako podklad k diskusi si uchazeči pro přijímací komisi připraví seznam 10 divadelních představení (seznam vždy obsahuje jméno autora, název inscenace, divadlo a jméno režiséra), která v poslední době shlédli a jsou schopni o nich hovořit.

Doporučená literatura:
HOŘÍNEK, Zdeněk. Cesty moderního dramatu. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1995.
BEJBLÍK, Alois. Shakespearův svět. Praha: Mladá fronta, 1979.
KOPECKÝ, Jan a BERNARD, Jan. Co je divadlo. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983.
KOPECKÝ, Jan a kol. Čtení o Národním divadle: útržky dějin a osudů. Praha: Odeon, 1984.
BROOK, Peter. Prázdný prostor. Překlad Alois Bejblík. Praha: Panorama, 1988.