Jednou ze základních disciplín teatrologie jsou dějiny divadla. Historii divadla lze vnímat mimo jiné skrze vývoj divadelního prostoru. Zásadní budovy od antiky po současnost tento vývoj zrcadlí. U staršího divadla jsou některá řešení a mechanismy známy pouze z kusých nebo pozdějších popisů, jindy jsme konfrontováni s unikátním historickým prostorem, který v době svého vzniku kombinoval moderní poznatky a trendy s prvky využívanými ve starší architektuře. Setkáme se i s novátorskými projekty či vizionářskými návrhy, které působily jako inspirace pro divadelní domy realizované mnohem později.

V rámci našeho výzkumu využíváme nejrůznější typy podkladů (fotografie, nákresy, technická dokumentace, popisy) pro vytváření 3D modelů divadelních budov (případně jejich částí či jednotlivých artefaktů). Vlastní tisk je realizován ve spolupráci s Ústřední knihovnou Filozofické fakulty.

V roce 2020 začaly v rámci projektu THEATRE 3D podpořeném FRMU vznikat nové učební a zkušební pomůcky vytvořené za pomoci technologie 3D tisku. Jejich cílem je usnadnit studentům programu Divadelní studia pochopení technicky či ideově náročnějších konceptů. Vytvořené 3D modely je možné využívat v průběhu výkladu (předměty Divadlo v dějinách Evropy, Antické divadlo, Analýza inscenace, Středověké divadlo, Divadlo českého baroka, romantismu a osvícenství ad.), což přispívá k pochopení konceptů jako je např. iluzivní a neiluzivní scéna, perspektivní scénografie, kukátkové divadlo, totální divadlo či scénický prostor druhé divadelní reformy.

Výzkumný tým se primárně zaměřuje na tvorbu jednotlivých modelů a sekundárně na možnosti konkrétního využití, percepce a recepce. Modely jsou průběžně doplňovány audiovizuálními materiály využitelnými pro bližší seznámení s konkrétním artefaktem.

Výzkumný tým THEATRE 3D tvoří:
Mgr. Ing. Ivona Solčániová
Mgr. Roman Brück
Mgr. Karolína Stehlíková, Ph.D.

Seznam 3D modelů je k nahlédnutí zde.

Navázané kurzy

Scénické technologie a architektura divadelního prostoru, odkaz.

Projekty

Projekt THEATRE 3D realizovaný v roce 2020.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info