Bakalářské studium

Jednooborové - Imatrikulace do roku 2013

1. semestr

V prvním semestru musíte absolvovat tři povinné předměty Divadlo v dějinách evropské kultury (DVBP01), Drama jako literární dílo (DVBP03), Mimoestetické funkce divadla (DVBP05). Kromě nich si můžete zapsat také některé z tematických přednášek a seminářů.

Na postup do dalšího semestru musíte získat nejméně 20 kreditů, popř. 45 kreditů za dva po sobě následující semestry. Zároveň byste měli číst dramata, a to nejen pro potřebné složení postupové zkoušky ve 2. semestru studia.

Kromě povinných předmětů vypsaných katedrou je za bakalářské studium nutno absolvovat také předměty společného základu, a sice filozofii, cizí jazyk pro akademické účely a tělocvik.

Může se vám hodit

Šablona studia

Doporučený studijní plán

Tematické přednášky a semináře

Soupis předmětů vyučovaných v tomto semestru naleznete v šablonách v informačním systému.

2. semestr

V druhém semestru musíte absolvovat tři povinné předměty: Metodologie studia divadla (DVBP02), Divadlo v dějinách evropské kultury II (DVBP04), Inscenace jako artefakt (DVBP06), a opět si můžete vybrat z nabídky tematických přednášek a seminářů.

Pro tento semestr je zásadní úspěšné absolvování předmětu DVBZ001, tedy Souborné zkoušky po prvním ročníku bakalářského studia. Bez úspěšného vykonání postupové zkoušky si nebudete moci v druhém ročníku zapsat povinné předměty, což vede k prodloužení studia o následné úspěšné složení postupové zkoušky v příštím roce.

Postupová zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část obsahuje rozbor jednoho světového a jednoho českého dramatu. Seznam četby k písemné části postupové zkoušky naleznete zde. Písemná zkouška proběhne v jednom termínu na konci letního semestru, na který mají povinnost dostavit se všichni studenti 1. ročníku. Omluvou neúčasti může být jen vážný důvod doložený např. lékařským potvrzením. Konkrétní vybrané tituly her k rozboru budou oznámeny až při zkoušce. Práce s pravopisnými chybami budou automaticky vyřazeny.

Ústní zkouška se zakládá na práci a četbě v povinných předmětech, bez jejichž úspěšného absolvování nebudete k postupové zkoušce připuštěni. U ústní části se očekává orientace v problematice divadelní vědy a znalost Aristotelovy Poetiky, Zichovy Estetiky dramatického umění, Veltruského studie Drama jako básnické dílo, Honzlovy studie Pohyb divadelního znaku, Mukařovského Dvou studií o dialogu. Postupovou zkoušku lze opakovat pouze dvakrát (opravné termíny v červnu a září).

Může se vám hodit

Šablona studia

Doporučený studijní plán

Tematické přednášky a semináře

Soupis předmětů vyučovaných v tomto semestru naleznete v šablonách v informačním systému.

3. semestr

Ve třetím semestru byste měli z povinných předmětů absolvovat Angličtina pro teatrology I (DVB010) a Drama jako literární dílo II (DVB008). Dále byste měli během 2. a 3. ročníku absolvovat nejméně 3 profilové semináře. Zároveň byste si měli vybrat téma bakalářské diplomové práce. Formulář k závěrečné práci je třeba odevzdat do konce zkouškového období třetího semestru. Více informací k závěrečné práci naleznete zde.

Může se vám hodit

Šablona studia

Doporučený studijní plán

Profilové semináře: 2. - 3. ročník studia

Podzim 2018
Jaro 2019

Tematické přednášky a semináře

Soupis předmětů vyučovaných v tomto semestru naleznete v šablonách v informačním systému.

4. semestr

Ve čtvrtém semestru začíná příprava závěrečné diplomové práce, měli byste tedy absolvovat kurz Příprava dokumentace pro závěrečnou práci (DVBA012). Dalšími povinnými předměty jsou Inscenace jako artefakt II (DVB009) a Angličtina pro teatrology II (DVB011). Kromě nich si můžete opět zapisovat tematické přednášky a semináře a nezapomeňte na splnění minimálně tří profilových seminářů v průběhu 2. a 3. ročníku studia.

Může se vám hodit

Šablona studia

Doporučený studijní plán

Profilové semináře: 2. - 3. ročník studia

Podzim 2018
Jaro 2019

Tematické přednášky a semináře

Soupis předmětů vyučovaných v tomto semestru naleznete v šablonách v informačním systému.

5. semestr

V pátém semestru byste měli intenzivně pracovat na své diplomové práci, k níž byste si měli zapsat Bakalářský diplomový seminář (DVB013). Opět můžete navštěvovat tematické přednášky a semináře a také profilové semináře. A nezapomeňte, že pro připuštění ke státní zkoušce musíte mít splněné také předměty společného základu.

Může se vám hodit

Šablona studia

Doporučený studijní plán

Profilové semináře: 2. - 3. ročník studia

Podzim 2018
Jaro 2019

Tematické přednášky a semináře

Soupis předmětů vyučovaných v tomto semestru naleznete v šablonách v informačním systému.

6. semestr

V posledním semestru studia byste měli odevzdat svou bakalářskou práci a připravovat se na státní zkoušku. Měli byste si tudíž zapsat tyto předměty: Bakalářský diplomový seminář II (DVB014), Bakalářská diplomová práce (DVB015) a Státní závěrečná zkouška bakalářská (DVB016).

Může se vám hodit

Šablona studia

Doporučený studijní plán

Profilové semináře: 2. - 3. ročník studia

Podzim 2018
Jaro 2019

Tematické přednášky a semináře

Soupis předmětů vyučovaných v tomto semestru naleznete v šablonách v informačním systému.

Jednooborové - Imatrikulace od roku 2014

1. semestr

V prvním semestru musíte absolvovat tři povinné předměty Divadlo v dějinách evropské kultury (DVB001), Drama jako literární dílo (DVB003), Úvod do divadelních studií (DVB002). Kromě nich si můžete zapsat také některé z tematických přednášek a seminářů.

Na postup do dalšího semestru musíte získat nejméně 20 kreditů, popř. 45 kreditů za dva po sobě následující semestry. Zároveň byste měli číst dramata, a to nejen pro potřebné složení postupové zkoušky ve 2. semestru studia.

Kromě povinných předmětů vypsaných katedrou je za bakalářské studium nutno absolvovat také předměty společného základu, a sice filozofiicizí jazyk pro akademické účely a tělocvik.

Může se vám hodit

Šablona studia

Doporučený studijní plán

Tematické přednášky a semináře

Soupis předmětů vyučovaných v tomto semestru naleznete v šablonách v informačním systému.

2. semestr

V druhém semestru musíte absolvovat tři povinné předměty: Divadlo v dějinách evropské kultury II (DVB004), Mimoestetické funkce divadla (DVB005), Inscenace jako artefakt (DVB006), DVB008 Drama jako literární dílo II (DVB008) a opět si můžete vybrat z nabídky tematických přednášek a seminářů.

Pro tento semestr je zásadní úspěšné absolvování předmětu DVB007, tedy Souborné zkoušky po prvním ročníku bakalářského studia. Bez úspěšného vykonání postupové zkoušky si nebudete moci v druhém ročníku zapsat povinné předměty, což vede k prodloužení studia o následné úspěšné složení postupové zkoušky v příštím roce.

Postupová zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část obsahuje rozbor jednoho světového a jednoho českého dramatu. Seznam četby k písemné části postupové zkoušky naleznete zde. Písemná zkouška proběhne v jednom termínu na konci letního semestru, na který mají povinnost dostavit se všichni studenti 1. ročníku. Omluvou neúčasti může být jen vážný důvod doložený např. lékařským potvrzením. Konkrétní vybrané tituly her k rozboru budou oznámeny až při zkoušce. Práce s pravopisnými chybami budou automaticky vyřazeny.

Ústní zkouška se zakládá na práci a četbě v povinných předmětech, bez jejichž úspěšného absolvování nebudete k postupové zkoušce připuštěni. U ústní části se očekává orientace v problematice divadelní vědy a znalost Aristotelovy Poetiky, Zichovy Estetiky dramatického umění, Veltruského studie Drama jako básnické dílo, Honzlovy studie Pohyb divadelního znaku, Mukařovského Dvou studií o dialogu. Postupovou zkoušku lze opakovat pouze dvakrát (opravné termíny v červnu a září).

Může se vám hodit

Šablona studia

Doporučený studijní plán

Tematické přednášky a semináře

Soupis předmětů vyučovaných v tomto semestru naleznete v šablonách v informačním systému.

3. semestr

Ve třetím semestru byste měli z povinných předmětů absolvovat Angličtina pro teatrology I (DVB010) a Inscenace jako artefakt II (DVB009). Dále byste měli během 2. a 3. ročníku absolvovat nejméně 3 profilové semináře. Zároveň byste si měli vybrat téma bakalářské diplomové práce. Formulář k závěrečné práci je třeba odevzdat do konce zkouškového období třetího semestru. Více informací k závěrečné práci naleznete zde.

Může se vám hodit

Šablona studia

Doporučený studijní plán

Profilové semináře: 2. - 3. ročník studia

Podzim 2018
Jaro 2019

Tematické přednášky a semináře

Soupis předmětů vyučovaných v tomto semestru naleznete v šablonách v informačním systému.

4. semestr

Ve čtvrtém semestru začíná příprava závěrečné diplomové práce, měli byste tedy absolvovat kurz Příprava dokumentace pro závěrečnou práci (DVB012). Dalšími povinným předmětem je Angličtina pro teatrology II (DVB011). Kromě něj si můžete opět zapisovat tematické přednášky a semináře a nezapomeňte na splnění minimálně tří profilových seminářů v průběhu 2. a 3. ročníku studia.

Může se vám hodit

Šablona studia

Doporučený studijní plán

Profilové semináře: 2. - 3. ročník studia

Podzim 2018
Jaro 2019

Tematické přednášky a semináře

Soupis předmětů vyučovaných v tomto semestru naleznete v šablonách v informačním systému.

5. semestr

V pátém semestru byste měli intenzivně pracovat na své diplomové práci, k níž byste si měli zapsat Bakalářský diplomový seminář (DVB013). Opět můžete navštěvovat tematické přednášky a semináře a také profilové semináře. A nezapomeňte, že pro připuštění ke státní zkoušce musíte mít splněné také předměty společného základu.

Může se vám hodit

Šablona studia

Doporučený studijní plán

Profilové semináře: 2. - 3. ročník studia

Podzim 2018
Jaro 2019

Tematické přednášky a semináře

Soupis předmětů vyučovaných v tomto semestru naleznete v šablonách v informačním systému.

6. semestr

V posledním semestru studia byste měli odevzdat svou bakalářskou práci a připravovat se na státní zkoušku. Měli byste si tudíž zapsat tyto předměty: Bakalářský diplomový seminář II (DVB014), Bakalářská diplomová práce (DVB015) a Státní závěrečná zkouška bakalářská (DVB016).

Může se vám hodit

Šablona studia

Doporučený studijní plán

Profilové semináře: 2. - 3. ročník studia

Podzim 2018
Jaro 2019

Tematické přednášky a semináře

Soupis předmětů vyučovaných v tomto semestru naleznete v šablonách v informačním systému.

Dvouoborové - Imatrikulace do roku 2013

1. semestr

V prvním semestru musíte absolvovat tři povinné předměty Divadlo v dějinách evropské kultury (DVBP01), Drama jako literární dílo (DVBP03), Mimoestetické funkce divadla (DVBP05). Kromě nich si můžete zapsat také některé z tematických přednášek a seminářů.

Na postup do dalšího semestru musíte získat nejméně 20 kreditů, popř. 45 kreditů za dva po sobě následující semestry. Zároveň byste měli číst dramata, a to nejen pro potřebné složení postupové zkoušky ve 2. semestru studia.

Kromě povinných předmětů vypsaných katedrou je za bakalářské studium nutno absolvovat také předměty společného základu, a sice filozofiicizí jazyk pro akademické účely a tělocvik.

Může se vám hodit

Šablona studia

Doporučený studijní plán

Tematické přednášky a semináře

Soupis předmětů vyučovaných v tomto semestru naleznete v šablonách v informačním systému.

2. semestr

V druhém semestru musíte absolvovat tři povinné předměty: Metodologie studia divadla (DVBP02), Divadlo v dějinách evropské kultury II (DVBP04), Inscenace jako artefakt (DVBP06), Drama jako literární dílo (DVB008) a opět si můžete vybrat z nabídky tematických přednášek a seminářů.

Pro tento semestr je zásadní úspěšné absolvování předmětu DVBZ001, tedy Souborné zkoušky po prvním ročníku bakalářského studia. Bez úspěšného vykonání postupové zkoušky si nebudete moci v druhém ročníku zapsat povinné předměty, což vede k prodloužení studia o následné úspěšné složení postupové zkoušky v příštím roce.

Postupová zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část obsahuje rozbor jednoho světového a jednoho českého dramatu. Seznam četby k písemné části postupové zkoušky naleznete zde. Písemná zkouška proběhne v jednom termínu na konci letního semestru, na který mají povinnost dostavit se všichni studenti 1. ročníku. Omluvou neúčasti může být jen vážný důvod doložený např. lékařským potvrzením. Konkrétní vybrané tituly her k rozboru budou oznámeny až při zkoušce. Práce s pravopisnými chybami budou automaticky vyřazeny.

Ústní zkouška se zakládá na práci a četbě v povinných předmětech, bez jejichž úspěšného absolvování nebudete k postupové zkoušce připuštěni. U ústní části se očekává orientace v problematice divadelní vědy a znalost Aristotelovy Poetiky, Zichovy Estetiky dramatického umění, Veltruského studie Drama jako básnické dílo, Honzlovy studie Pohyb divadelního znaku, Mukařovského Dvou studií o dialogu. Postupovou zkoušku lze opakovat pouze dvakrát (opravné termíny v červnu a září).

Může se vám hodit

Šablona studia

Doporučený studijní plán

Tematické přednášky a semináře

Soupis předmětů vyučovaných v tomto semestru naleznete v šablonách v informačním systému.

3. semestr

Ve třetím semestru byste měli z povinných předmětů absolvovat Angličtina pro teatrology I (DVB010). Dále byste měli během 2. a 3. ročníku absolvovat nejméně 3 profilové semináře. Zároveň byste si měli vybrat téma bakalářské diplomové práce, pokud si jako diplomový obor zvolíte Teorie a dějiny divadla. Formulář k závěrečné práci je třeba odevzdat do konce zkouškového období třetího semestru. Více informací k závěrečné práci naleznete zde.

Může se vám hodit

Šablona studia

Doporučený studijní plán

Profilové semináře: 2. - 3. ročník studia

Podzim 2018
Jaro 2019

Tematické přednášky a semináře

Soupis předmětů vyučovaných v tomto semestru naleznete v šablonách v informačním systému.

4. semestr

Ve čtvrtém semestru začíná příprava závěrečné diplomové práce, pokud jste si zvolili jako diplomový obor Teorie a dějiny divadla, měli byste tedy absolvovat kurz Příprava dokumentace pro závěrečnou práci (DVBA012). Dalšími povinnými předměty jsou Inscenace jako artefakt (DVB009) a Angličtina pro teatrology II (DVB011). Kromě nich si můžete opět zapisovat tematické přednášky a semináře a nezapomeňte na splnění minimálně tří profilových seminářů v průběhu 2. a 3. ročníku studia.

Může se vám hodit

Šablona studia

Doporučený studijní plán

Profilové semináře: 2. - 3. ročník studia

Podzim 2018
Jaro 2019

Tematické přednášky a semináře

Soupis předmětů vyučovaných v tomto semestru naleznete v šablonách v informačním systému.

5. semestr

V pátém semestru byste měli intenzivně pracovat na své diplomové práci, k níž byste si měli zapsat Bakalářský diplomový seminář (DVB013). Pokud jste si jako diplomový zvolili druhý obor, píšete na oboru Teorie a dějiny divadla pouze oborovou práci, k níž si zapište Seminář k bakalářské oborové práci (DVB017). Opět můžete navštěvovat tematické přednášky a semináře a také profilové semináře. A nezapomeňte, že pro připuštění ke státní zkoušce musíte mít splněné také předměty společného základu.

Může se vám hodit

Šablona studia

Doporučený studijní plán

Profilové semináře: 2. - 3. ročník studia

Podzim 2018
Jaro 2019

Tematické přednášky a semináře

Soupis předmětů vyučovaných v tomto semestru naleznete v šablonách v informačním systému.

6. semestr

V posledním semestru studia byste měli odevzdat svou bakalářskou práci a připravovat se na státní zkoušku. Měli byste si tudíž zapsat tyto předměty: Bakalářský diplomový seminář II (DVB014), Bakalářská diplomová práce (DVB015) a Státní závěrečná zkouška bakalářská (DVB016). Ti, co si zvolili jako diplomový druhý obor, si zapisují pouze předměty Bakalářská oborová práce (DVB018) a Státní závěrečná zkouška bakalářská (DVB016).

Může se vám hodit

Šablona studia

Doporučený studijní plán

Profilové semináře: 2. - 3. ročník studia

Podzim 2018
Jaro 2019

Tematické přednášky a semináře

Soupis předmětů vyučovaných v tomto semestru naleznete v šablonách v informačním systému.

Dvouoborové - Imatrikulace od roku 2014

1. semestr

V prvním semestru musíte absolvovat tři povinné předměty Divadlo v dějinách evropské kultury (DVB001), Drama jako literární dílo (DVB003), Metodologie studia divadla (DVB002). Kromě nich si můžete zapsat také některé z tematických přednášek a seminářů.

Na postup do dalšího semestru musíte získat nejméně 20 kreditů, popř. 45 kreditů za dva po sobě následující semestry. Zároveň byste měli číst dramata, a to nejen pro potřebné složení postupové zkoušky ve 2. semestru studia.

Kromě povinných předmětů vypsaných katedrou je za bakalářské studium nutno absolvovat také předměty společného základu, a sice filozofiicizí jazyk pro akademické účely a tělocvik.

Může se vám hodit

Šablona studia

Doporučený studijní plán

Tematické přednášky a semináře

Soupis předmětů vyučovaných v tomto semestru naleznete v šablonách v informačním systému.

2. semestr

V druhém semestru musíte absolvovat tři povinné předměty: Divadlo v dějinách evropské kultury II (DVB004), Mimoestetické funkce divadla (DVB005), Inscenace jako artefakt (DVB006), Drama jako literární dílo (DVB008a opět si můžete vybrat z nabídky tematických přednášek a seminářů.

Pro tento semestr je zásadní úspěšné absolvování předmětu  DVB007, tedy Souborné zkoušky po prvním ročníku bakalářského studia. Bez úspěšného vykonání postupové zkoušky si nebudete moci v druhém ročníku zapsat povinné předměty, což vede k prodloužení studia o následné úspěšné složení postupové zkoušky v příštím roce.

Postupová zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část obsahuje rozbor jednoho světového a jednoho českého dramatu. Seznam četby k písemné části postupové zkoušky naleznete zde. Písemná zkouška proběhne v jednom termínu na konci letního semestru, na který mají povinnost dostavit se všichni studenti 1. ročníku. Omluvou neúčasti může být jen vážný důvod doložený např. lékařským potvrzením. Konkrétní vybrané tituly her k rozboru budou oznámeny až při zkoušce. Práce s pravopisnými chybami budou automaticky vyřazeny.

Ústní zkouška se zakládá na práci a četbě v povinných předmětech, bez jejichž úspěšného absolvování nebudete k postupové zkoušce připuštěni. U ústní části se očekává orientace v problematice divadelní vědy a znalost Aristotelovy Poetiky, Zichovy Estetiky dramatického umění, Veltruského studie Drama jako básnické dílo, Honzlovy studie Pohyb divadelního znaku, Mukařovského Dvou studií o dialogu. Postupovou zkoušku lze opakovat pouze dvakrát (opravné termíny v červnu a září).

Může se vám hodit

Šablona studia

Doporučený studijní plán

Tematické přednášky a semináře

Soupis předmětů vyučovaných v tomto semestru naleznete v šablonách v informačním systému.

3. semestr

Ve třetím semestru byste měli z povinných předmětů absolvovat Angličtina pro teatrology I (DVB010). Dále byste měli během 2. a 3. ročníku absolvovat nejméně 3 profilové semináře.  Zároveň byste si měli vybrat téma bakalářské diplomové práce, pokud si jako diplomový obor zvolíte Teorie a dějiny divadla. Formulář k závěrečné práci je třeba odevzdat do konce zkouškového období třetího semestru. Více informací k závěrečné práci naleznete zde.

Může se vám hodit

Šablona studia

Doporučený studijní plán

Profilové semináře: 2. - 3. ročník studia

Podzim 2018
Jaro 2019

Tematické přednášky a semináře

Soupis předmětů vyučovaných v tomto semestru naleznete v šablonách v informačním systému.

4. semestr

Ve čtvrtém semestru začíná příprava závěrečné diplomové práce, pokud jste si zvolili jako diplomový obor Teorie a dějiny divadla, měli byste tedy absolvovat kurz Příprava dokumentace pro závěrečnou práci (DVB012). Dalšími povinnými předměty jsou Inscenace jako artefakt (DVB009) a Angličtina pro teatrology II (DVB011). Kromě nich si můžete opět zapisovat tematické přednášky a semináře a nezapomeňte na splnění minimálně tří profilových seminářů v průběhu 2. a 3. ročníku studia.

Může se vám hodit

Šablona studia

Doporučený studijní plán

Profilové semináře: 2. - 3. ročník studia

Podzim 2018
Jaro 2019

Tematické přednášky a semináře

Soupis předmětů vyučovaných v tomto semestru naleznete v šablonách v informačním systému.

5. semestr

V pátém semestru byste měli intenzivně pracovat na své diplomové práci, k níž byste si měli zapsat Bakalářský diplomový seminář (DVB013). Pokud jste si jako diplomový zvolili druhý obor, píšete na oboru Teorie a dějiny divadla pouze oborovou práci, k níž si zapište Seminář k bakalářské oborové práci (DVB017). Opět můžete navštěvovat tematické přednášky a semináře a také profilové semináře. A nezapomeňte, že pro připuštění ke státní zkoušce musíte mít splněné také předměty společného základu.

Může se vám hodit

Šablona studia

Doporučený studijní plán

Profilové semináře: 2. - 3. ročník studia

Podzim 2018
Jaro 2019

Tematické přednášky a semináře

Soupis předmětů vyučovaných v tomto semestru naleznete v šablonách v informačním systému.

6. semestr

V posledním semestru studia byste měli odevzdat svou bakalářskou práci a připravovat se na státní zkoušku. Měli byste si tudíž zapsat tyto předměty: Bakalářský diplomový seminář II (DVB014), Bakalářská diplomová práce (DVB015) a Státní závěrečná zkouška bakalářská (DVB016). Ti, co si zvolili jako diplomový druhý obor, si zapisují pouze předměty Bakalářská oborová práce (DVB018) a Státní závěrečná zkouška bakalářská (DVB016).

Může se vám hodit

Šablona studia

Doporučený studijní plán

Profilové semináře: 2. - 3. ročník studia

Podzim 2018
Jaro 2019

Tematické přednášky a semináře

Soupis předmětů vyučovaných v tomto semestru naleznete v šablonách v informačním systému.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info