Výstava Panna Maria plačící

V učebně G01 (suterén budovy G, Gorkého 7) se aktuálně nachází výstava fotografií s názvem „Panna Maria plačící“, kterou v rámci předmětu DVQ050 Mezi textem a performancí – středověké plankty vytvořila studentka katedry Amálie Bulandrová.

Série fotografií umělecky pojednává středověký žánr oscilující mezi textovým a performativním módem realizace pojednávající téma nářku Panny Marie nad smrtí jejího syna Ježíše Krista. Vrcholný moment křesťanských dějin spásy, kdy vtělené Slovo umírá na kříži za lidské hříchy, je ve středověkých planktech věřícímu přiblížen skrze velmi konkrétní, intimní a zároveň univerzální situaci matky, která ztrácí jediného syna. Amálie ve svém výtvarném ztvárnění podtrhuje oblíbený motiv zejména apokryfních evangelií, velmi nízký věk Matky Boží, která je skoro ještě dítě (evangelia udávají dvanáct až třináct let), a zachycuje různé variety příběhu dívky Marie jakožto Bohem vyvolené.

Součástí slavností vernisáže výstavy bylo také scénické čtení prozaického textu dalšího studenta, Aleše Kolaříka, který jako závěrečnou práci k ukončení semináře prozaicky zpracoval druhou linii mariánských nářků, plankt Marie Magdaleny. V dramatizovaném dialogu s pozorným a až nepříjemně zvídavým a kritickým Posluchačem se autorský subjekt snaží dobrat konkrétnějších obrysů osobnosti Marie zvané Magdalská a jejího vztahu k Ježíši Kristu. Moderní variaci na plankt společně přečetli Aleš Kolařík a Amálie Bulandrová.

Otevření výstavy doplnila také krátká ukázka z autorské inscenace, kterou studenti ve zmíněném semináři připravili pod vedením Kateřiny Volánkové (DAMU) pod názvem Pláče MAR(nost)IÍ – opět se jednalo o adaptaci, tentokrát scénickou, středověkého žánru, který v sobě spojuje abstraktní mysterium křesťanské víry s vysoce emocionálním zobrazením hluboké osobní ztráty. Hrály a zpívaly studentky Klára Mališíková a Adéla Svobodová.

Výstavu slavnostně otevřela dr. Karolína Stehlíková a organizaci vernisáže zajistila Vendula Kacetlová a Lukáš Kubina.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info