Divadlo Kolárka

Divadlo Kolárka je nezávislá divadelní skupina, na jejíž činnosti si podílejí také studenti katedry Jan Doležel a Kamila Hrnčířová. Skupina vznikla v Blansku „z potřeby utěšit zdejší neutěšené divadelní prostředí“ a také z potřeby navázat na divadelní činnost literárně dramatického oboru na ZUŠ Blansko pod vedením Evy Petrželové z dřívějších let.

Inscenace divadla Kolárka jsou multižánrové, pohybují se na pomezí činohry, loutkového divadla, pohybového a vizuálního divadla, výrazového tance, využívají různých výtvarných i multimediálních technik. Cílem je osobité vyjádření aktuálních témat.

Členové souboru procházejí mluvní, pěveckou, pohybovou a improvizační průpravou – podobné kurzy jsou nabízeny také veřejnosti. Kromě amatérské divadelní tvorby organizuje Kolárka workshopy, besedy, přednášky, koncerty, festivaly, autorská čtení atd.