Horizonty
teatrologie

Nejsou naplánovány žádné budoucí akce. Zobrazit minulé akce.

Horizonty teatrologie jsou přednáškový cyklus Katedry divadelních studií FF MU.

V jeho rámci se konají přednášky hostů z jiných kateder, ústavů a dalších odborných pracovišť i hostů působících mimo akademickou sféru. Témata přednášek se vztahují k divadlu v jeho nejširším pojetí.

Přednášky jsou pořádány ve spolupráci s brněnskou sekcí Teatrologické společnosti a jsou otevřené jak studujícím, badatelkám a badatelům v oblasti teatrologie a příbuzných oborů, tak i všem dalším zájemcům. Studující MU si přednášky mohou zapsat jako předmět DVE026.

Přednášky probíhají každý semestr každou druhou středu od 16:00 do 17:30 v učebně G01. Během koronakrize pak přednášky probíhají online.

Zájemci a zájemkyně o fotografie a záznamy z přednášek se pro přístup do ELFu a do archivu mohou obrátit na e-mail verejneprednaskykds@gmail.com.

Návrhy na témata a přednášející můžete psát do tohoto formuláře:


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info