prof. PhDr. Eva Stehlíková

Emeritní profesorka

Ve své vědecké práci se věnuje antickému a středověkému divadlu, intertextuálním vztahům (antické tradice v literatuře, divadle a filmu), moderním inscenacím antického dramatu a českému divadlu 60. let (Laterna magika, Radok).

Vystudovala latinu a češtinu na FF UK, v roce 1969 získala titul PhDr. pro obor antické literatury – česká literatura na FF UK za disertační práci Antika v české poezii a dramatě po r. 1945. V roce 1994 byla habilitována jako docentka na FF MU s habilitační prací Řecké a římské divadlo, v roce 1998 jí byl udělen titul profesorky pro obor Teorie a dějiny divadla.

Externě přednášela o antickém divadle na Filozofické fakultě UK (1963–66). Od roku 1966 do roku 1997 byla zaměstnána v Ústavu pro klasická studia AV, kde stála u zrodu Databáze inscenací antického dramatu (nyní www.olympos.cz). Od roku 1994 do r. 2016 působila jako pedagožka na FF MU s přestávkou v letech 1998-2006, kdy přednášela o antickém divadle také na FF UK.

Za svůj koníček považuje divadlo šedesátých let (ed. Alfréd Radok mezi filmem a divadlem 2007) a zkoumání všeho, co přesahuje hranice divadla. Překládá spíše na zakázku, na počátku s Karlem Hubkou (Menandros, Hrotsvita), poté sama (Plautus, Seneca).

Ze všech rolí, které jí profesionální život nabídl, ji nejvíce těší role pedagoga, který má tak chytré studenty, že se bez ní obejdou, a diváka, který o báječné inscenaci nemusí nic psát.

Významné publikace: Řecké divadlo klasické doby (1991), Římské divadlo (1993), Antické divadlo (2005, ang. překlad Ancient Greek and Roman Theatre 2014), A co když je to divadlo? (1998), Divadlo za časů Nerona a Seneky (2006), Vetera et nova (2014).

Osobní stránka na webu muni.cz

E-mail
  • stehlikova@mail.muni.cz
Kancelář
  • bud. G/G002
  • Gorkého 57/7
  • 602 00 Brno

Vybraná publikační činnost:

STEHLÍKOVÁ, Eva. A co když je to divadlo?: několikero zastavení nad středověkým latinským dramatem. Praha: Divadelní ústav, 1998.  ISBN 80-7008-069-8.

STEHLÍKOVÁ, Eva. Alfréd Radok mezi filmem a divadlem. Praha: Akademie múzických umění, 2007. ISBN 978-80-7004-134-5.

STEHLÍKOVÁ, Eva. Ancient Greek and Roman theatre. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7037-0.

STEHLÍKOVÁ, Eva. Antické divadlo. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-1105-8.

STEHLÍKOVÁ, Eva. Co je nám po Hekubě. Praha: Brkola, 2012. ISBN 978-80-905152-6-0.

STEHLÍKOVÁ, Eva. Divadlo za časů Nerona a Seneky. Praha: Divadelní ústav, 2005. Světové divadlo. ISBN 80-7008-185-6.

STEHLÍKOVÁ, Eva. Římské divadlo. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 1993. ISBN 80-901508-2-9.

Akademičtí pracovníci