prof. PhDr. Margita Havlíčková

Profesorka

Zabývá se dějinami staršího profesionálního divadla na území střední Evropy (17.–19. století) a dějinami německy hraného divadla v českých zemích, zejména v Brně a na Moravě.

Vystudovala divadelní vědu a španělštinu na Filozofické fakultě MU v Brně.

V polovině 70. let vedla a režírovala divadelní soubor PIRÁM s repertoárem zaměřeným na české surrealisty (Kolář, Weiss, Nezval). Od roku 1981–2008 pracovala jako odborná pracovnice s funkcí kurátorky na oddělení dějin divadla Moravského zemského muzea v Brně. V letech 1995–2000 působila jako odborná asistentka Kabinetu divadelních studií při Semináři estetiky Filozofické fakulty MU, v téže funkci také na Divadelní fakultě JAMU. Od podzimu roku 2006 působí na Katedře divadelních studií Filozofické fakulty MU, nejdříve jako odborná asistentka, od roku 2014 jako profesorka (dosud), z toho 2014–2017 jako vedoucí katedry. V letech 1999–2015 působila jako pedagožka také na Divadelní fakultě JAMU.

Kromě řady dílčích studií vydala monografii Berufstheater in Brünn 1668–1733 (2012), třídílnou kolektivní monografii Německojazyčné divadlo na Moravě a ve Slezsku / Deutschsprachiges Theater in Mähren und Schlesien (spolu s Jiřím Štefanidesem a Sylvou Pracnou, 2011, 2013, 2014) a podílela se na vydání kolektivní monografie Johann Georg Gettner und das barocke Theater zwischen Nikolsburg und Krumau (spolu s Christianem Neuhuberem 2014).

V letech 2006–2008 byla spoluřešitelkou tříletého grantového projektu GA ČR Identifikace německojazyčných městských divadel na Moravě a ve Slezsku. V současné době je spoluřešitelkou projektu GA ČR Generace režiséra Miloše Wasserbauera a progresivní dramaturgie v opeře Státního divadla v Brně. V letech 2006–2008 vykonávala funkci předsedkyně Teatrologické společnosti.   

Osobní stránka na webu muni.cz

KONZULTAČNÍ HODINY
  • pouze po předchozí domluvě
E-mail
  • gitah@seznam.cz
Kancelář

bud. G/G003 
Gorkého 57/7 
602 00 Brno 

Bez popisku

Vybraná publikační činnost:

Monografie:

HAVLÍČKOVÁ, Margita. Berufstheater in Brünn 1668-1733. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-6051-7.

HAVLÍČKOVÁ, Margita. Profesionální divadlo v královském městě Brně 1668-1733. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2009. ISBN 978-80-86928-64-7. 

Kolektivní monografie:

HAVLÍČKOVÁ, Margita a Christian NEUHUBER. Johann Georg Gettner und das barocke Theater zwischen Nikolsburg und Krumau. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7526-9.

HAVLÍČKOVÁ, Margita, Sylva PRACNÁ a Jiří ŠTEFANIDES. Německojazyčné divadlo na Moravě a ve Slezsku. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-2891-8.

Akademičtí pracovníci

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info