Český divadelní strukturalismus

Výzkum na katedře divadelních studií je mimo jiné zaměřen i na teorii divadla. A to nejen na teorii, ale i na dějiny – zejména českého – myšlení o divadle. V této oblasti u nás máme některé počiny (např. v díle Otakara Zicha, Pražského lingvistického kroužku…), kterými se náš obor může pyšnit i v mezinárodním měřítku. A takové počiny si zasluhují stálou péči, zkoumání i propagaci.

Zároveň tímto výzkumem navazujeme na dílo jednoho z nejvýznamnější teoretiků divadla Iva Osolsobě (1928-2012), který byl jedním z významných pedagogů katedry.

Zaměření výzkumu a metody

Výzkum je zaměřen jednak na rozvíjení teoretických konceptů aplikovaných na současné divadlo, zejm. analýzu inscenace, a na druhé straně na historický aspekt divadelních teorií. V současné době je jádrem výzkum dílo Otakara Zicha, nedávno jsme dokončili projekt zaměřený na český „divadelní strukturalismus“.  Dílčí témata výzkumu však mohou sahat jak k počátkům 19. století, tak do naprosté současnosti.

Zapojení do mezinárodního výzkumu

Výzkum má svůj mezinárodní přesah v sérii konferencí, kterých se zúčastnili např. Patrice Pavis, Marco de Marinis, Manfred Pfister nebo Fernado de Toro. Mezi nejstabilnější spolupracovníky v této oblasti patří Veronika Ambros, Herta Schmid a Yana Meerzon. Do zahraničního kontextu míří i podstatná část publikací – zejm.  Theatre Theory Reader: Prague School Writings (Karolinum 2017)

Publikace

Dosavadní výsledky výzkumu obsahují zejména speciální čísla časopisu Theatralia (Průhledy do české teorie divadla 2010/2, Prague semiotic stage revisited 2012/2, Prague semiotic stage revisited II 2014/2)

Nejpodstatnějším výstupem je anglická čítanka české strukturalistické teorie divadla Theatre Theory Reader: Prague School Writings (Karolinum 2017),  připravujeme anglickou verzi Zichovy Estetiky dramatického umění.

Projekty

Výzkum byl podpořen grantem „Český divadelní strukturalismus: souvislosti a potenciál“ (2011-2015) a nyní je realizován navazující projekt „Divadlo jako syntéza umění: Otakar Zich v kontextu moderní vědy a dnešní potenciál jeho konceptů“ (2016-2018)

Navázané kurzy

Divadelní myšlení PLK a jeho pokračovatelé

Osobnosti české teatrologie

Jiří Veltruský a sémiotika divadla 

Počátky českého myšlení o divadle mezi estetikou a divadelní vědou 

Probíhající výzkum – studenti

Dita Lánská: Otakar Hostinský a Otakar Zich - vývojové souvislosti počátků české divadelní vědy (disertační práce)

Konference

Proběhlé

Prague Semiotics Stage Revisited I – se konala v květnu 2011, navazující Prague Semiotics Stage Revisited II pak květen 2013.

Chystáme

Na červen 2018 připravujeme opět konferenci o teorii divadla, zejména divadelním strukturalismu a myšlení Otakara Zicha.

Kontaktujte nás

doc. MgA. David Drozd, Ph.D.

e‑mail:

Další oblasti výzkumu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info