Kognitivní teatrologie

V českém akademickém prostředí je kognitivní tetralogie mladou disciplínou. Zkoumáme možnosti využití teorií kognitivních studií i kognitivní vědy v divadelněvědném výzkumu. Zabýváme se především tím, jak se v divadle a nejen v něm projevuje naše konceptualizace světa kolem nás, její univerzália i specifika. Zajímají nás proto především konceptuální metafory, ale i konceptuální metonymie či oxymoróny.

Zaměření výzkumu a metody

Kognitivně teatrologický výzkum na Katedře divadelních studií je zaměřen zejména na oblast analýzy divadelního představení a interpretace historických událostí souvisejících s divadelními aktivitami. Při našem bádání sice do značné míry vycházíme z lingvistiky, ale hranice poznání této disciplíny neustále překračujeme do oblasti, která nás zajímá ještě více, a tou je divadlo a teatralita. Opíráme se především o teorii konceptuální metafory, jak ji rozpracovali George Lakoff a Mark Johnson či Zoltán Kövecses; teorii konceptuální integrace (např. Gilles Fauconnier a Mark Turner), teorii multimodální metafory (např. Charlese Forcevilla a Eduarda Urios-Aparisi) či teorii audiovizuální metafory (dle Kathrin Fahlenbrach).

Zapojení do mezinárodního výzkumu

V současné době spolupracujeme s doc. Svitlanou Shurmou, Ph.D. z Univerzity Boryse Grynčenka (Kyjev), která je odbornicí v oblasti kognitivní poetiky. Navázali jsme kontakt s Universität Hamburg, kde velmi inspirativně rozvíjí teorii audiovizuální metafory prof. Dr. Kathrin Fahlenbrach; a také s profesorem Zoltánem Kövecsesem z Univerzity Loránda Eötvöse v Budapešti. V současné době domlouváme spolupráci s dalšími odborníky v oblasti kognitivních studií – nechte se překvapit!

Navázané kurzy

DVQ043 Metafory, kterými hrajeme (Šárka Havlíčková Kysová; Svitlana Shurma)

DVE051 Cognitive Poetics (Svitlana Shurma)

DVMS12 Nibelungův prsten jako inscenační výzva (Šárka Havlíčková Kysová)

Připravujeme Kognitivní analýza shakespearovských oper (Šárka Havlíčková Kysová)

Projekty

2014: „Perspektivy a meze české kognitivní teatrologie“, Interní projekt FF MU (projekt č. MUNI/21/HAL/2014)

Publikace

HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Inspirace v kognitivní filmologii: audiovizuální metafora jako analytický nástroj. Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 20, č. 1, s. 169-174. ISSN 1803-845X.

HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka a Tomáš KAČER (eds). Current trends in theatre theory and meta-theory. Theatralia, 2016, roč. 19, č. 2, s. 7-8. ISSN 1803-845X

HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Stage Metaphors in Verdi's Otello : Miloš Wasserbauer's State Theatre Production (Brno 1967 in the Context of Otello's Staging Tradition. Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 19, č. 2, s. 29-58. ISSN 1803-845X. doi:10.5817/TY2016-2-2.

HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Metafory, kterými hrajeme : perspektivy a meze české kognitivní teatrologie. Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 18, č. 1, s. 65-84. ISSN 1803-845X. doi:10.5817/TY2015-1-4.

Kontaktujte nás

doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.

e‑mail:

Další oblasti výzkumu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info