Hudební divadlo

Výzkum hudebního divadla na Katedře divadelních studií se zaměřuje především na dějiny a teorii operní režie a scénografie. Operu zkoumáme z teatrologické perspektivy, zajímá nás tedy její inscenační praxe, zejména na území České republiky a bývalého Československa. Zkoumáme divadelní funkce všech složek opery, včetně hudby, například její scénografickou funkci a režijně dramaturgický potenciál.

V posledních letech se u nás začal objevovat i badatelský zájem o český a československý muzikál, jeho dějiny a inscenační postupy, v kontextu světové tvorby.

Zaměření výzkumu a metody

Náš výzkum v oblasti hudebního divadla je tematicky zaměřen na inscenační praxi opery Státního, nyní Národního divadla v Brně a s ním souvisejících komorních projektů. Zabýváme se myšlením o operní režii a jeho proměnami (např. O. Zítek, R. Walter, M. Wasserbauer, V. Věžník). Zvláštní pozornost věnujeme také specifičnosti operní scénografie. V této souvislosti věnujeme zvláštní pozornost hudebním dramatům Richarda Wagnera jako inscenační výzvě.      

V oblasti muzikálu zkoumáme odkaz Iva Osolsobě a přistupujeme k muzikálu jako k předmětu hodného interdisciplinárního výzkumu, žádajícího si kromě teatrologické také zejména sociologickou či kulturně antropologickou perspektivu.

Zapojení do mezinárodního výzkumu

Náš výzkum operního divadla v Brně 20. stol. se snažíme propojovat s historiografickým výzkumem hudebního divadla v Evropě. V rámci projektu „Generace režiséra Miloše Wasserbauera a progresivní dramaturgie v opeře Státního divadla v Brně“ mapujeme rovněž zahraniční působení operního souboru Státního divadla v Brně, zejména v Itálii, Německu, Rakousku a dalších zemích.  

Režijně scénografickým koncepcím v produkcích děl Richarda Wagnera se věnujeme v kontextu euroamerické inscenační praxe.

Navázané kurzy

DVH060 Nibelungův prsten jako inscenační výzva

DVQ031 Opera on Stage: History of Scenography for Operatic Productions

DVBS18 Inscenování opery v Brně

připravujeme „Richard Wagner divadelník“

Projekty

2015-2017 projekt GAČR: GA15–06548S „Generace režiséra Miloše Wasserbauera a progresivní dramaturgie v opeře Státního divadla v Brně“

Publikace

Studie

HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka a Helena SPURNÁ. Realismus hudebního divadla Waltera Felsensteina – pravda, nebo mýtus? Theatralia, Masarykova univerzita, 2017, roč. 20, č. 1, s. 88-121. ISSN 1803-845X. doi:10.5817/TY2017-1-6.

HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka a Helena SPURNÁ. Dramaturgická východiska opery Státního divadla v Brně v době působení Václava Noska a Miloše Wasserbauera. Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 19, č. 1, s. 212-227. ISSN 1803-845X. doi:10.5817/TY2016-1-11.

HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Stage Metaphors in Verdi's Otello : Miloš Wasserbauer's State Theatre Production (Brno 1967 in the Context of Otello's Staging Tradition. Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 19, č. 2, s. 29-58. ISSN 1803-845X. doi:10.5817/TY2016-2-2.

HAVLÍČKOVÁ, Margita. Městské operní Divadlo V taverně na Horním trhu v Brně a jeho stavba v roce 1733. In Brno v minulosti a dnes. Brno: Magistrát města Brna, Archiv města Brna, 2007. s. 85-110, 26 s. ISBN 978-80-86736-05-1.

Rozpracované diplomové a disertační práce

Tereza Zálešáková, DiS.: Český muzikál po roce 1989 (disertační práce)

Olga Brzobohatá: Scénograf Christoph Weyers (diplomová práce)

 

Kontaktujte nás

doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.

e‑mail:

Další oblasti výzkumu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info