Teatralita veřejných událostí

Výzkum teatrality veřejných událostí na Katedře divadelních studií FF MU byl iniciován v roce 2010. Jeho cílem bylo rozšířit teatrologický výzkum mimo oblast estetiky, jak ji známe v podobě divadelních představení. Prvotně se výzkum zaměřil na folklorní sváteční události v jihomoravském regionu. Postupně se oblast výzkumu rozšiřovala na události městské, evropské i mimoevropské, sportovní, náboženské či politické kulturní performance. V současné chvíli zahrnuje výzkum širokou oblast veřejných událostí, respektive kulturních performancí, v nichž jsou zkoumány každodenní i výjimečné lidské aktivity. Důraz je kladen na lidské jednání a chování, na procesuálnost a časovost těchto aktivit.

Výzkum teatrality veřejných událostí se pohybuje v širším hraničním pásmu, jenž umožňuje a vyžaduje interdisciplinární přesah směrem k antropologii, kulturologii, sociologii, psychologii, politologii a dalším humanitním oborům. Ve spolupráci s odborníky z těchto oborů nabízí teatrologický výzkum specifické metodologické přístupy. Jedním z nejpodstatnějších je pojetí divadla jako „kulturního modelu“, jak jej koncipovala Erika Fischer-Lichte. Metoda analýzy divadelního představení se tak stává nástrojem analýzy mimo-divadelních aktivit, respektive kulturních performancí. Nabízí nám možnost interpretovat pomíjivé a nekonzervovatelné časové události a jejich symbolické významy. Ve výzkumu rovněž využíváme některé prvky dramaturgické analýzy E. Goffmana, performančních studií R. Schechnera, pojetí rituálu V. Turnera, teorie hry J. Huizingy a E. Finka, metody symbolického interakcionismu a koncept teatrality J. Fiebacha.

Výzkum je primárně realizován formou terénního výzkumu v rámci semináře Teatralita veřejných událostí. Mnohá témata jsou zkoumána v bakalářských, magisterských a disertačních pracích dle individuálního zaměření studentek a studentů.

Z iniciativy studentů doktorského programu byly v roce 2017 založeny mezinárodní Summer School Jaroměř-Josefov  a v roce 2018 Centrum pro výzkum performativity.

Publikace

Studie

KUBINA, Lukáš a Martina MUSILOVÁ. Svět je symbolická interakce: symbolický interakcionismus jako východisko výzkumu teatrality veřejných událostí. Theatralia: revue současného myšlení o divadelní kultuře, Masarykova univerzita, 2018, roč. 21, č. 1, s. 9–32.

MUSILOVÁ, Martina. Teatralita veřejných událostí – uvedení do problematiky. Theatralia: revue současného myšlení o divadelní kultuře. 2014, roč. 17, č. 1, s. 9–24.

Vyžádané přednášky a příspěvky na konferencích

MUSILOVÁ, Martina. „Autorský“ herec Miloš Zeman. In Workshop k instrumentální politizaci dějin Vol. 1 – „Tábor v Letech byl neexistující pseudokoncentrák“, Katedra politologie a mezinárodních vztahů, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2. 11. 2018

MUSILOVÁ, Martina a KUBINA, Lukáš. Výzkum teatrality veřejných událostí. In Doktorský seminář, Historická sociologie Fakulty humanitních studií, Univerzita Karlova, 25. 11. 2015, Praha, 2015

KONÝVKOVÁ, Tereza. The Moving Body and its Aesthetic Value in Cultural Mass Performances. In 7th International Conference of Doctoral Studies in Theatre Practise and Theory: Current Challenges in Doctoral Theatre Research, Theatre Faculty  Janáček Academy of Music and Perfroming Arts (DIFA JAMU), Brno, 20. – 21. 11. 2015

KUBINA, Lukáš. Theatrical Aspects of Communist Celebrations. In 7th International Conference of Doctoral Studies in Theatre Practise and Theory: Current Challenges in Doctoral Theatre Research, Theatre Faculty  Janáček Academy of Music and Perfroming Arts (DIFA JAMU), Brno, 20. – 21. 11. 2015

Editorství tematických sborníků

MUSILOVÁ, Martina a Lukáš KUBINA. Kulturní performance ve světle současné teatrologie. In Theatralia: revue současného myšlení o divadelní kultuře. 1. vydání. Brno: Katedra divadelních studií FF MU, Nakladatelství MU, 2018. s. 1–268, 269 s.

MUSILOVÁ, Martina a Eliška POLÁČKOVÁ. Teatralita veřejných událostí. In Theatralia: revue současného myšlení o divadelní kultuře. 1. vydání. Brno: Katedra divadelních studií FF MU, Nakladatelství MU, 2014. s. 1–392, 392 s.

Překladatelské projekty

TURNER, Ralph H. Přejímání rolí: proces nebo konformita. In Theatralia: revue současného myšlení o divadelní kultuře. 2018, roč. 21, č. 1, s. 237–251 (přel. Tomáš Kačer a Klára Škrobánková)

JEVREJNOV, Nikolaj. Nikolaj Jevrejnov, Scénické ztvárnění života. Ex cathedra. In Theatralia: revue současného myšlení o divadelní kultuře. 2014, roč. 17, č. 1, s. 119–148 (přel. Danuše Kšicová)

MAUSS, Marcel. Techniky těla (přel. Nora Obrtelová) – připravuje se k publikování

Disertační práce

KONÝVKOVÁ, Tereza. Tělo v pohybu: performativita sokolského hnutí v období formování moderního českého národa. 2018

Probíhající disertační projekty

KUBINA, Lukáš – Teatralita veřejných událostí v 60. letech 20. století ve střední a jihovýchodní Evropě

LANGHANS, Martin – Teatralita soudního jednání

Magisterské diplomové práce (výběr)

ŘIČÁNKOVÁ, Kristýna. Teatralita rituálů se zvířecím motivem. 2019

SVOBODOVÁ, Alena. Teatralita lidových slavností v Sivicích na Brněnsku. 2015

KUBINA, Lukáš. Teatralita prvomájových oslav v letech 1948 až 1952 v ČSR. 2014

Bakalářské diplomové práce (výběr)

LANGHANS, Martin. Divadelní aspekty soudního jednání – proces s Miladou Horákovou. 2017

ŘIČÁNKOVÁ, Kristýna. Teatralita ženských rituálů a kulturních performancí. 2016

ČERNICKÝ, Viktor. Teatralita indie koncertov: scéna nezávislá od hudby. 2013

 

 

Projekty

2019 FRMU – Inovace výuky teatrality a performativity – příprava kurzu Teorie dramatu a divadla II: Performativita (DISM004), MUNI/FR/1309/2018

2010 FRVŠ – Cyklus svátků a svátečních událostí, 1893/2010 FRVŠ

Navázané kurzy

DISBS09 Teatralita veřejných událostí (opakující se kurz)

DVB005 Mimoestetické funkce divadla (opakující se kurz)

DISM004 Teorie dramatu a divadla II: Performativita (opakující se kurz)

DVMS15 Politický proces – M. Horáková, 2018

DVMS11 Život jako divadlo – teatralita každodennosti, 2017

DVQ046 Teatralita demonstrací, 2017

DVT076 Teatralita městských událostí, 2011

DVT074 Karneval a lidová slavnost, 2010

DVT072 Teatralita svátků, 2010

DVT070 Antropologie divadla, 2009

Bez popisku
Bez popisku

doc. Mgr. Martina Musilová, Ph.D.

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info